Senatorowie USA ostrzegają Polskę. Chodzi o "lex TVN". "Działania mogłyby wpłynąć na nasze relacje"

"Wzywamy polski rząd to wstrzymania się z podjęciem działań, które mogłyby mieć wpływ na nasze długotrwałe relacje" - czytamy w piśmie ponadpartyjnej grupy amerykańskich senatorów. Politycy stwierdzają, że proponowana ustawa, która uderzy w telewizję TVN, "kontynuuje niepokojącą trajektorię polskiej demokracji".

List można przeczytać m.in. na stronie internetowej senatorki Jeanne Shaheen, przewodniczącej Senackiej Podkomisji Stosunków Zagranicznych ds. Europy i Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Regionalnego. List podpisali także senatorowie Dick Durbin, Chris Murphy, Chris Coons, Ben Cardin i Jim Risch.

Zobacz wideo Szczerba: Ostatnio modnym określeniem jest "ruski ład". Myślę, że jego elementem może być właśnie projekt "lex TVN"

Amerykańscy senatorowie ostrzegają polski rząd. Chodzi o "lex TVN"

"Nieustanne  odchodzenie polskiego rządu od procesów demokratycznych, ostatnio poprzez działanie mające na celu osłabienie niezależnych mediów i jedną z największych inwestycji USA w kraju, jest głęboko niepokojące" - czytamy w oświadczeniu. "Jako dwupartyjna grupa amerykańskich senatorów chcemy jasno dać do zrozumienia polskiemu rządowi, że uważnie obserwujemy te wydarzenia. Monitorujemy rozpatrywane w polskim parlamencie przepisy, które - jeśli zostaną uchwalone i podpisane - będą dyskryminować firmy spoza UE i prawdopodobnie zmuszą do opuszczenia Polski inwestora zatrudniającego kilka tysięcy osób" - stwierdzili senatorowie. 

Według polityków ustawa "w połączeniu z odmową Polski przedłużenia licencji dla firmy TVN, kontynuuje niepokojącą trajektorię polskiej demokracji". "To nie jest sposób na przyciąganie zagranicznych inwestycji" - stwierdzają senatorowie o dodają, że zmiany w prawie "jeszcze bardziej podważyłyby wolność mediów, o którą Polacy od dawna walczyli". 

Wiceminister Kornecka na kongresie PorozumieniaKornecka zabrała głos. "Nie żałuję, że zapłaciłam dymisją"

W oświadczeniu stwierdzono, że działania wobec stacji oraz "inne kroki, które Polska podjęła w ostatnim czasie" nie odzwierciedlają "wspólnych wartości, które leżą u podstaw naszych dwustronnych relacji". "Każda decyzja o wdrożeniu tych przepisów może mieć negatywny wpływ na obronność, biznes i stosunki handlowe. Wzywamy polski rząd to wstrzymania się z podjęciem działań, które mogłyby mieć wpływ na nasze długotrwałe relacje" - czytamy. 

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji

Wniesiony w lipcu przez grupę posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zakłada zmianę art. 35. W obecnej formie ten artykuł zakłada, że koncesja może być udzielona podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Według nowelizacji przepisu, "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego". 

Projekt ustawy został odebrany jako bezpośrednie uderzenie w stację TVN. Telewizja należy do amerykańskiego kapitału (grupa Discovery) poprzez spółkę Polish Television Holding z siedzibą w Holandii. W przypadku przyjęcia projektu ustawy, udzielenie stacji TVN koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych byłoby niezgodne z prawem. 

Donald TuskTusk: Nie chcę słuchać w kościele powtórki z przemówienia Kaczyńskiego

Więcej o: