Węgry zostaną odcięte od unijnych funduszy? Raport KE może wystarczyć

Komisja Europejska wstrzymała Węgierski Fundusz Odbudowy, który jest warty 7,2 mld euro. Powodem są niewystarczające gwarancje walki z korupcją. Doroczny raport ma zostać przyjęty we wtorek przez unijnych komisarzy. Jego konkluzje mogą zostać uznane za wystarczające, by pozbawić Węgry dostępu do miliardów z budżetu UE.

Komisja Europejska przedstawi we wtorek raport na temat praworządności, który ma na celu zapobiec regresowi demokracji. Według "Politico" w rozmowach w UE dominują obawy w sprawie cofania się demokracji na Węgrzech i w Polsce.

Instytucja krytykuje Budapeszt za brak reakcji na korupcję i ograniczoną wolność mediów na Węgrzech

Zobacz wideo Sikorski: Nie widziałem takiej samodegradacji pozycji międzynarodowej jakiegoś kraju

Jak czytamy na portalu "Politico": "Niezależne mechanizmy kontroli pozostają niewystarczające do wykrywania korupcji. Pozostają obawy dotyczące braku systematycznych kontroli i niewystarczającego nadzoru nad deklaracjami majątkowymi i deklaracjami o "braku konfliktu interesów". Raport ma zawierać także informacje ws. niewystarczających osiągnięć w zakresie dochodzeń w sprawie zarzutów dotyczących urzędników wysokiego szczebla i ich najbliższego otoczenia.

Prawo pozwala na zatrzymanie wypłat z Unii Europejskiej dla Państwa, które nie gwarantuje niezawisłej prawnej kontroli nad dystrybucją unijnych funduszy. W przypadku Węgier istnieje duże ryzyko, że pieniądze podatników UE trafiają do kieszeni przyjaciół i rodzin polityków.

Węgry. Fundusz Odbudowy wstrzymany przez UE

Unia Europejska wymaga, by krajowe plany odbudowy zawierały wprost zapisy w sprawie systemów zapobiegania "konfliktom interesów, korupcji, nadużyć finansowych oraz podwójnego finansowania". Unia żąda, by Węgry wzmocniły przepisy w tej sprawie poprzez poprawę działania prokuratury, ułatwienie dostępu do informacji publicznych oraz wzmocnienie niezawisłości sądów. 

Konferencja prasowa premierów państw Grupy WyszehradzkiejWęgry. Stopy procentowe w górę. Co zrobi NBP? Eksperci: To nasili spekulacje

Węgry ubiegały się o 7,2 miliarda euro dofinansowania. Komisja Europejska odmówiła poinformowania, jakie będą kolejne kroki w tej sprawie. Stwierdzono jedynie, że "piłka leży po stronie Budapesztu", który musi zmienić plan odbudowy zgodnie z unijnymi wytycznymi i uwagami.

Węgry przyjęły homofobiczną ustawę

Politico zwraca też uwagę, że problemy z Węgierskim Planem Odbudowy pojawiły się w dniu, gdy Parlament Europejski debatuje nad rezolucją w sprawie homofobicznej ustawy, którą przyjęły ostatnio Węgry. Nowe prawo zakazuje rozpowszechniania w węgierskich szkołach treści "promujących homoseksualność lub zmianę płci". Unijny politycy planują przyjęcie rezolucji, która zwiększy presję na węgierski rząd w związku ze wspomnianymi przepisami. 

Viktor OrbanOrban przekonuje, że homofobiczną ustawą "broni" osób LGBT+

Więcej o: