Rekordowa liczba wysiedlonych na świecie. "Za każdą cyfrą jest człowiek, który musiał porzucić dom"

Co 100 osoba na świecie jest uchodźcą. Liczba uciekajacych przed wojną, przemocą i prześladowaniami ponownie wzrosła i jest rekordowo wysoka. Dziesiątki milionów ludzi żyją w zawieszeniu i niepewności, często pozbawieni dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej czy legalnej pracy.
Zobacz wideo 10 lat wojny domowej w Syrii. Miliony uchodźców, gigantyczne zniszczenia, pogłębiony przez pandemię kryzys

Pandemia COVID-19 wstrzymała na świecie ruch turystyczny, biznesowy i nie tylko - ale w tym samym czasie ludzie zagrożeni przemocą, prześladowaniem i łamaniem praw człowieka wciąż musieli uciekać ze swoich domów. W obchodzony 20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy osób, które musiały porzucić swoje domy i życie jest rekordowo wiele. 

Według nowego raportu UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, liczna osób uciekających z domów - zarówno poza granie swoich państw, jak i wewnątrz nich -  w 2020 r. wzrosła do prawie 82,4 mln. To kolejny rok z rzędu rekordowa liczba (w 2019 roku było to 79,5 mln).

Miliony uchodźców - to ludzie, nie liczby

Z tego 26,4 mln osób ma status uchodźcy poza swoim krajem, a 48 mln to osoby wysiedlone wewnątrz swoich państw (inaczej nazywani uchodźcami wewnętrznymi). Pozostali to osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową oraz Wenezuelczycy w innych krajach (którzy m.in. w Kolumbii mają specjalny status).

- Za każdą z tych cyfr kryje się człowiek zmuszony do opuszczenia domu oraz historia wysiedlenia, wywłaszczenia i cierpienia. Ci ludzie zasługują na naszą uwagę i wsparcie nie tylko poprzez pomoc humanitarną, ale także w znalezieniu rozwiązania ich trudnej sytuacji - podkreślił Filippo Grandi, komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców..

UNHCR przed Dniem Uchodźcy wezwała światowych przywódców do "wzmożenia wysiłków na rzecz wspierania pokoju, stabilności i współpracy" w celu powstrzymania i rozpoczęcia odwracania trwającego prawie dziesięć lat trendu gwałtownego wzrostu liczny osób wysiedlanych z powodu przemocy i prześladowań. Agencja zwraca uwagę, że to na uboższych krajach leży największy ciężar zapewniania schronienia uchodźców - 86 proc. osób wysiedlonych żyje w państwach rozwijających się. Miliony uchodźców z Syrii żyje w Libanie czy Jordanii; Wenezuelczycy uciekają do Kolumbii i innych państw Ameryki Łacińskiej; członkowie ludu Rohindża, który padł ofiarą czystki etnicznej w Mjanmie (Birmie) żyją w gigantycznych obozach w Bangladeszu; ogromną liczbę uchodźców goszczą Pakistan i Uganda.

Milion dzieci urodzonych na uchodźstwie

42 proc. osób wysiedlonych ma mniej niż 18 lat, a między 2018 a 2020 rokiem około milion dzieci urodziło się na uchodźstwie. UNHCR podkreśla, że dzieci są szczególnie narażone, szczególnie gdy ich wysiedlenie przeciąga się na wiele lat - od problemów ze zdrowiem czy edukacją, po zagrożenie bycia bezpaństwowcem. 

- Tragedia tak wielu dzieci urodzonych na wygnaniu powinna być wystarczającym powodem, aby podjąć znacznie większe wysiłki w celu zapobiegania i zakończenia konfliktów i przemocy - powiedział  Filippo Grandi.

Syryjczycy jedną z najliczniejszych grup uchodźców

Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej zwróciła uwagę, że spośród uchodźców co szósta osoba pochodzi z Syrii i została zmuszona do ucieczki w trakcie trwającej 10 lat wojny. 

- Obecnie przebywają przede wszystkim w krajach sąsiadujących, Turcji, Jordanii, Libanie, część z nich znalazła schronienie w państwach europejskich. Pomagamy im na miejscu, minimalizując izolację i wykluczenie, tak, by po zakończeniu tego etapu mogli powrócić do codziennego życia sprzed wojny - mówiła Olasińska-Chart. Organizacja razem z parterami niesie pomoc medyczna m.in. w w Idlib, jednej z najbardziej zniszczonych prowincji Syrii.

- Zapewnienie możliwie najlepszych warunków do zdrowego rozwoju to jeden z priorytetów. Nie chodzi jedynie o przetrwani- – żeby odbudować społeczeństwo i powojenny krajobraz po powrocie do kraju, muszą mieć do tego możliwości. Dziecko, które posiada protezę, nie opuszcza zajęć w szkole i będzie mogło kontynuować edukację. To dla niego wielka szansa na rozpoczęcie życia na nowo - mówi Olasińska-Chart o działaniach organizacji. 

Polska Misja Medyczna apeluje o wsparcie dla syryjskich uchodźców. Każdy może pomóc:

  • wpłać datek przez stronę pmm.org.pl/chce-pomoc#syria
  • przekaż darowiznę na numer konta PMM dla Syrii: 08 1240 4650 1111 0010 4607 7315
embed
Więcej o: