Ogłoszono zmiany w znanej modlitwie do św. Józefa. Po liście papieża Franciszka. "Patron wykluczonych"

Episkopat ogłosił zmiany w litanii do św. Józefa, które zostały wprowadzone po decyzji Stolicy Apostolskiej. Do litanii dodano siedem nowych wyzwań - "opiekun Odkupiciela", "sługa Chrystusa", "szafarz zbawienia", "podpora w trudnościach", "patron wykluczonych", "patron strapionych" a także "patron ubogich".

W Litanii do świętego Józefa znalazło się siedem nowych wezwań ogłoszonych w sobotę przez Stolicę Apostolską. To: "Custos Redemptoris" ("opiekun Odkupiciela"), "Servus Christi" (dosł. "sługa Mesjasza/Chrystusa", "Minister salutis" ("sługa/szafarz zbawienia"), "Fulcimen in difficultatibus" ("podpora w trudnościach”), "Patronus exsulum" ("patron wykluczonych"), "Patronus afflictorum" ("patron strapionych/zasmuconych/cierpiących"), "Patronus pauperum" (dosł. "patron ubogich/biednych").

Zobacz wideo Biskup Milewski przeprasza za milczenie polskich biskupów w sprawach związanych z pedofilią

Zmiany w modlitwie do św. Józefa. Na polecenie papieża Franciszka  

Z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego (8 grudnia 1870 r.), Franciszek wydał 8 grudnia 2020 roku List Apostolski Patris corde, przez który - jak wskazywał - pragnął jeszcze bardziej rozbudzić kult świętego.

W tym świetle wydało się słusznym, aby uaktualnić Litanię do Św. Józefa, zatwierdzoną w 1909 r. przez Stolicę Apostolską, włączając do niej siedem wezwań zaczerpniętych z wypowiedzi Papieży, którzy rozważali aspekty postaci patrona Kościoła powszechnego

- czytamy w Liście Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłanym do przewodniczących Konferencji Episkopatów 1 maja 2021 roku.

Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa pochodzą kolejno z Adhortacji Apostolskiej Redemptoris Custos św. Jana Pawła II ("Custos Redemptoris"); z homilii św. Pawła VI z 19 marca 1966 ("Servus Christi", wyrażenie przywołane w adhortacji Redemptoris Custos i w liście Patris Corde); z homilii św. Jana Chryzostoma do Ewangelii wg św. Mateusza ("Minister salutis", wyrażenie przywołane w adhortacji Redemptoris Custos) oraz z listu apostolskiego Papieża Franciszka Patris corde ("Fulcimen in difficultatibus", "Patronus exsulum", "Patronus afflictorum", "Patronus pauperum".

Łaciński tekst litanii wzbogacony o nowe siedem wezwań uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia. Polska wersja wezwań, zgodnie z zarządzeniem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zostanie przygotowana, zatwierdzona i opublikowana przez Konferencję Episkopatu Polski. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pozostawia konferencjom biskupów możliwość roztropnego wprowadzenia do Litanii także innych wezwań, którymi w ich krajach czci się św. Józefa. Stolica Apostolska nie nakłada na konferencje biskupów obowiązku potwierdzenia w Rzymie (łac. "confirmatio") nowych wezwań w językach narodowych.

Polskie wstępne tłumaczenie zostanie przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, następnie przygotowany tekst zostanie przedstawiony biskupom podczas sesji plenarnej do zatwierdzenia. Konferencja Episkopatu Polski podejmie również uchwałę o publikacji nowej wersji Litanii do Św. Józefa, z podaniem dnia jej wejścia w życie. Do tego czasu - jak wskazano - nie należy włączać nieautoryzowanych przekładów nowych wezwań do odmawianej po polsku Litanii.

Więcej o: