Legion Chrystusa wydał nowy raport ws. pedofilii wśród duchownych. Ok. 170 ofiar, sprawcami 27 kapłanów

Od początku powstania Legionu Chrystusa ofiarami przemocy seksualnej ze strony księży padło ok. 170 nieletnich, w większości chłopców - wynika z raportu "Prawda, sprawiedliwość i uzdrowienie", opublikowanego w tym tygodniu przez zgromadzenie. W jednej trzeciej przypadków sprawcą była jedna osoba - założyciel zgromadzenia Marcial Maciel Degollado. Dane opublikowane w raporcie nie są ostateczne, bo wciąż badane są kolejne zarzuty wobec duchownych.

Katolickie zgromadzenie Legion Chrystusa wydało w poniedziałek zaktualizowany raport dotyczący przemocy seksualnej wobec nieletnich. Poprzedni raport ukazał się pod koniec 2019 r. i obejmował okres od 1941 r., kiedy to zgromadzenie zostało założone.

W 2020 r. ponownie przeanalizowano 33 sprawy dotyczące księży Legionistów. W dwóch przypadkach nie udało się stwierdzić, czy sprawa dotyczyła molestowania osoby nieletniej. W jednym przypadku osoba, która miała być ofiarą nieżyjącego już księdza, stwierdziła, że nie doszło do przemocy seksualnej. W trzech przypadkach sprawy nie zostały jeszcze wyjaśnione, jedna z nich jest analizowana przez policję.

Pozostałych 27 przypadków zostało potwierdzonych za sprawą m.in. przyznania się do winy, procesu cywilnego lub procesu kanonicznego. 16 duchownych wciąż jest członkami zgromadzenia (jeden został wydalony ze stanu duchownego), czterech nie żyje, sześciu nie jest już kapłanami i członkami zgromadzenia, a jeden zgromadzenie opuścił.

"Spośród 16, którzy pozostają w Zgromadzeniu, 15 nie pełni publicznej posługi kapłańskiej; jeden ma posługę ograniczoną, która wyklucza posługę z nieletnimi (szkoły, grupy młodzieżowe itp.)" - informuje Legion Chrystusa.

Co więcej, w 2020 r. pojawiło się siedem nowych oskarżeń o przemoc seksualną wobec nieletnich, które nie były uwzględnione w raporcie z 2019 r. Dotyczą one sytuacji, do których miało dojść po 1970 r. Jedna ze spraw została zamknięta z powodu braku wystarczającej ilości informacji. Oskarżeń wobec drugiego kapłana nie potwierdzono. Cztery przypadki wciąż są badane.

"Jeden kapłan czeka na instrukcje Kongregacji Nauki Wiary dotyczące możliwego procesu kanonicznego. Nie pełni publicznej posługi kapłańskiej" - czytamy w komunikacie.

Zobacz wideo Hołownia: Jestem zwolennikiem, żeby państwo z największą surowością i rzetelnością rozliczyło Kościół Katolicki (wypowiedź z 10 marca)

Legion Chrystusa. Ofiar przemocy seksualnej

Legion Chrystusa podsumowuje, że według stanu na 22 marca, potwierdzono przemoc seksualną wobec nieletnich ze strony 27 kapłanów, co stanowi 2 proc. z 1380 duchownych, którzy są lub byli członkami zgromadzenia od początku jego istnienia.

Zgromadzenie wie o ok. 170 nieletnich, którzy byli wykorzystywani przez tych duchownych, z czego ok. 60 padło ofiarą założyciela Legionu Chrystusa Marciala Maciela Degollado (zmarł w 2008 r.). Większość ofiar kapłanów to chłopcy w wieku od 11 do 16 lat.

"W przypadku około 50 z tych ofiar poczyniono postępy na drodze do zadośćuczynienia i pojednania, starając się ułatwić tę drogę wszystkim ofiarom, które tego chcą" - informuje zgromadzenie.

Trzech spośród 27 księży zmarło, dwóch zostało skazanych w procesie karnym. Pozostali do tej pory nie usłyszeli zarzutów z powodu np. prawnej sytuacji w danym kraju lub przedawnienia. Jeśli chodzi o procesy kanoniczne, 16 kapłanów ukarano, osiem spraw jest w toku. W przypadku jednego proces się nie odbył. Dwóch duchownych nie doczekało procesu kanonicznego.

Więcej o: