Organ Rady Europy wzywa Polskę do przyjęcia procedur ws. aborcji. Jest też mowa o klauzuli sumienia

Komitet Ministrów Rady Europy wezwał Polskę do przyjęcia jasnych procedur dotyczących dostępu do legalnej aborcji. Zaapelował też o to, by przerywanie ciąży odbywało się bez zwłoki w tych sytuacjach, w których np. lekarz powoła się na klauzulę sumienia.

W uchwale przyjętej w czwartek przez Komitet Ministrów Rady Europy (składający się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich) Polska została wezwana do "przyjęcia jasnych i skutecznych procedur dotyczących kroków, jakie kobiety muszą podjąć, aby uzyskać dostęp do legalnej aborcji" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jak dodano, w sytuacji, w której kobieta chce poddać się legalnej aborcji, nie powinno się na nią nakładać "niepotrzebnych wymagań", a "władze powinny zapewnić kobietom odpowiednie informacje na temat procedur".

Zobacz wideo Piekło kobiet. „Jeżeli chodzi o aborcję, to jesteśmy pod ścianą”

Komitet Ministrów Rady Europy o sytuacji w Polsce

Ministrowie podkreślili w uchwale, że dostęp do legalnej aborcji i badań prenatalnych powinien być zapewniony przez polskie władze w całym kraju, bez względu na region i "bez zwłoki spowodowanej odmową wykonania zabiegu z powodu skorzystania z klauzuli sumienia lub ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19".

Komitet wezwał także Polskę do przyjęcia przepisów, które zobowiążą do przestrzegania w praktyce zasady kierowania pacjentki do innej placówki, gdy dany lekarz odmówi przeprowadzenia legalnej aborcji z powodu własnych przekonań.

Komitet Ministrów Rady Europy domaga się od polskich władz oceny wpływu październikowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego na dostęp do badań prenatalnych. Ministrowie zwrócili uwagę, że właśnie te badania pomagają podejmować świadome decyzje związane z leczeniem prenatalnym lub przygotowaniem do porodu. TK uznał za niezgodne z konstytucją przepisy pozwalające na przeprowadzanie aborcji w sytuacji podejrzenia ciężkich wad płodu.

Więcej o: