Pokojowa Nagroda Nobla 2020. Laureatem nie człowiek, a organizacja: Światowy Program Żywnościowy

Norweski Komitet Noblowski ogłosił, że Pokojową Nagrodę Nobla 2020 otrzymuje Światowy Program Żywnościowy. To największa organizacja humanitarna świata powołana do zwalczania globalnego głodu.

Norweski Komitet Noblowski zdecydował o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla 2020 Światowemu Programowi Żywnościowemu za "wysiłki na rzecz zwalczania głodu, za wkład w szerzenie pokoju na obszarach dotkniętych konfliktami oraz za działanie jako siła napędowa w wysiłkach mających na celu zapobieganie używania głodu jako narzędzia wojny i konfliktu"

Czym jest Światowy Program Żywnościowy?

Światowy Program Żywnościowy to agencja ONZ i jednocześnie największa na świecie organizacja humanitarna zajmująca się problemem głodu i promująca bezpieczeństwo żywnościowe. W 2019 roku Światowy Program Żywnościowy udzielił pomocy blisko 100 milionom potrzebujących w 88 krajach. Organizacja ta jest także głównym instrumentem ONZ służącym do eliminacji głodu na świecie, co w 2015 roku zostało uznane za jeden z celów zrównoważonego rozwoju.

Kto może otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla? Kto jest wśród laureatów?

Pokojowa Nagroda Nobla wręczana jest od 1901 roku. Mogą otrzymać ją organizacje lub ludzie, którzy "wykonali największą lub najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji bądź ograniczenia stałych armii i udziału oraz promowania kongresów pokojowych". Pierwszymi laureatami tej nagrody byli jeden z głównych organizatorów pierwszego Światowego Kongresu Pokojowego Frédéric Passy z Francji oraz założyciel Czerwonego Krzyża i inicjator Konwencji Genewskiej Henri Jean Dunant ze Szwajcarii. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymali także m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, pakistańska działaczka na rzecz praw kobiet Malala Yousafzai oraz lider związku zawodowego "Solidarność" i późniejszy prezydent Polski Lech Wałęsa.

Więcej o: