MSZ Norwegii: "Strefy wolne od LGBT" nie dostaną środków z Funduszy Norweskich

Norweski MSZ poinformował, że polskie regiony, które ogłosiły się "strefami wolnymi od LGBT" nie otrzymają środków z Funduszy Norweskich ze względu na niezgodność deklaracji z wartościami europejskimi. W najbliższym czasie kraje-donatorzy mają zwrócić się w tej sprawie do polskich władz.

Na stronie norweskiego parlamentu opublikowano stanowisko MSZ na temat Mechanizmu Finansowego EOG, czyli funduszy, jakie Norwegia, Liechtenstein i Islandia przekazują na zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jednym z krajów, który jest uprawniony do otrzymywania wsparcia, jest Polska. W latach 2014-2021 kwota w ramach Funduszy wynosi niemal trzy miliardy euro.

Posłanka i była ministra Anniken Huitfeldt zadała pytanie ministerstwu spraw zagranicznych ws. przyznawania funduszy gminom, które przyjęły uchwały o "strefach wolnych od LGBT". 

Ministra Ine Eriksen Søreide odpowiedziała, że rząd z niepokojem obserwuje regiony, które ogłosiły się "strefami wolnymi od ideologii LGBT". Podkreśliła, że takie deklaracje są niezgodne z wartościami, na których opiera się Europa i istnieją przesłanki, by stwierdzić, że gminy naruszają Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Zobacz wideo Jaki krzyczy w PE: Wszystko, co nie jest lewicowe, jest uznawane za naruszanie praworządności. W Polsce nie ma żadnych stref anty-LGBT

Søreide wyjaśniła, że finansowane przez Norwegię inicjatywy mają przestrzegać takich zasad, jak poszanowanie podstawowych praw i wolności, w tym praw mniejszości. "Jeśli okaże się, że projekty nie przestrzegają zasad i zawartych umów, mogą zostać wstrzymane, a finansowanie wycofane".

Regiony nie otrzymały i nie otrzymają wsparcia

Ministra poinformowała, że na podstawie analizy prawnej zleconej przez MSZ podjęto decyzję, by regiony, które ogłosiły się "wolnymi od LGBT" nie otrzymywały finansowania.

Kraśnik i gminy z podobnymi deklaracjami nie otrzymały wsparcia projektowego w bieżącym okresie finansowania i nie otrzymają takiego wsparcia, dopóki te deklaracją pozostają w mocy. Dotyczy to również wszystkich instytucji kontrolowanych przez władze miejskie

- podała szefowa MSZ. Zasada ta nie dotyczy instytucji niekontrolowanych przez władze samorządowe, czy np. gmin, które nie podjęły dyskryminującej uchwały, ale znajdują się na terenie województwa, które ją przyjęły.

Søreide podkreśliła, że polskie władze są odpowiedzialne za wdrażanie funduszy EOG zgodnie z przepisami, dlatego wraz z pozostałymi krajami-donatorami, rząd ma poinformować polskie władze o swojej decyzji. Jeśli Polska nie podejmie żadnych działań, wstrzymane zostaną płatności na rzecz projektów, w których uczestniczą wspomniane gminy.

Działacze Atlasu Nienawiści nominowani do Nagrody Sacharowa

Regiony, które przyjmują uchwały o "strefach wolnych od ideologii LGBT" są oznaczane na stronie Atlas Nienawiści. Działacze, którzy prowadzą kwerendę i alarmują o kolejnych uchwałach, zostali nominowani do Nagrody Sacharowa. Wyróżnienie jest przyznawane przez Parlament Europejski osobom lub grupom szczególnie zasłużonym w walce na rzecz praw człowieka i wolności. 

Więcej o: