Szef Parlamentu Europejskiego da, aby ukaszenka "zaprzesta represji i dalszej przemocy"

Przewodniczcy Parlamentu Europejskiego David Sassoli opublikowa owiadczenie, w ktrym wezwa prezydenta Biaorusi Alaksandra ukaszenk do "zaprzestania represji i powstrzymania si od dalszej przemocy".

Niezależne białoruskie media informują o licznych strajkach w zakładach pracy, oraz tym że tamtejsze władze znęcają się nad zatrzymanymi. Z tego powodu Assoli postanowił stanowczo odnieść się do obecnej sytuacji na Biaorusi.

Assoli nie przebiera w słowach. "Białorusini mają prawo protestować"

- Wzywam prezydenta Łukaszenkę do zaprzestania represji i powstrzymania się od dalszej przemocy. Użycie brutalnej siły przez organy ścigania przeciwko własnym ludziom, skutkujące śmiercią i obrażeniami, powinno mieć konsekwencje zgodne z prawem międzynarodowym, w tym ukierunkowane sankcje - oznajmił Assoli.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jednocześnie poinformował, że organ ten skrupulatnie i dokładnie przygląda się sytuacji na Białorusi. Wskazał również, że w jego opinii Białorusini mają prawo do wyrażania swoich poglądów.

- Jestem głęboko zaniepokojony przemocą stosowaną przez władze państwowe wobec pokojowo demonstrujących. Białorusini mają prawo protestować i wyrażać swój gniew wobec zakwestionowanych wyników wyborw i nieprzejrzystego procesu wyborczego, który nie spełniał minimalnych międzynarodowych standardów - dodał.

Zobacz wideo Brutalne starcia białoruskiej policji z protestującymi. Trwają strajki mieszkańców po sfałszowanych wyborach prezydenckich