Ustawa 447. USA w raporcie wytykają Polsce, że nie przyjęła prawa dot. restytucji mienia. "Jako jedyna w UE"

Amerykański Departament Stanu opublikował zapowiadany od dawna raport na temat stanu restytucji mienia ofiar Holokaustu w różnych krajach, w tym w Polsce. Obowiązek przygotowania dokumentu nakładała na resort dyplomacji USA uchwalona przez Kongres i podpisana przez prezydenta Trumpa ustawa zwana JUST Act. Raport wskazuje, że w Polsce sprawa restytucji prywatnego mienia nie została kompleksowo rozwiązana.

Autorzy raportu podkreślają, że w 1939 roku Polska stała się ofiarą napaści nazistowskich Niemiec i Związku Sowieckiego, a później była przedmiotem brutalnej niemieckiej okupacji. Odnotowują, że podczas wojny zginęły miliony obywateli polskich, w tym 3 miliony pochodzenia żydowskiego, i że Polska poniosła ogromne straty materialne. Dodają też, że Żydzi stali się głównym celem eksterminacji i wywłaszczenia przez nazistów.

Ustawa 447. Jest raport nt. mienia ofiary Holocaustu

Twórcy raportu podkreślają, że Polska podejmuje wiele wysiłków dla zachowania pamięci o Holokauście. Zwracają jednak uwagę na brak całościowego uregulowania kwestii restytucji. "Choć polski rząd utrzymuje, iż wprowadził szerokie rozwiązania ustawowe, Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej ze znaczącymi kwestiami dotyczącymi mienia z czasów Holokaustu, który nie przyjął kompleksowego prawa restytucji mienia prywatnego" - czytamy w raporcie.

Zobacz wideo Tak przebiegało powstanie w getcie warszawskim

Jego autorzy zwracają uwagę, że będące obywatelami amerykańskimi ofiary Holokaustu lub ich spadkobiercy skarżą się, że proces dochodzenia roszczeń poprzez polski system sądowy lub poprzez porozumienia z władzami krajowymi i lokalnymi jest długotrwały, uciążliwy, kosztowny i w większości nieefektywny. "Władze szacują, że rozstrzygnęły około 45 procent z około 5500 wniosków o zwrot nieruchomości należących do gmin wyznaniowych żydowskich; w około połowie rozstrzygniętych spraw roszczenia odrzucono. Polska nie uchwaliła ustawy, która dotyczyłaby majątku bezspadkowego z czasów Holokaustu" - czytamy w sprawozdaniu.

Raport na temat restytucji obejmuje ponad 40 krajów. Publikując dokument sekretarz stanu USA Mike Pompeo podkreślił, że kwestia zwrotu mienia ofiar Holokaustu lub rekompensat pozostanie dla niego priorytetem.

Całość raportu można przeczytać na stronie ambasady Stanów Zjednoczonych.

Więcej o: