Brexit. Polacy rekordzistami w Wielkiej Brytanii w składaniu wniosków o status osoby osiedlonej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii poinformowało, że już ponad 3,6 mln obywateli Unii Europejskiej złożyło wniosek o status osoby osiedlonej. Największą grupą wnioskodawców są Polacy.
Zobacz wideo Oko na świat. Co zmieni się dla nas po brexicie?

3 612 400 wniosków zostało złożonych do końca maja tego roku, czyli już na rok przed upływem terminu, który mija 30 czerwca 2021 roku. Do tego czasu osoby, które nie mają brytyjskiego obywatelstwa, mogą ubiegać się o uzyskanie statusu osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej (pre-settled statust). Jest to konieczne, by mogły one zostać w Wielkiej Brytanii po upływie okresu przejściowego po brexicie.

697 tysięcy Polaków złożyło wnioski o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii

Z 3,6 mln wniosków statusy przyznane zostały już 3,3 mln osób. 57 proc. dotychczasowych wniosków dotyczyło uzyskania "settled status" - o ten status osoby osiedlonej mogą ubiegać się ci, którzy są w stanie wykazać, że przebywają w Wielkiej Brytanii pięć lat lub dłużej.

Jak podaje "The Guardian" najwięcej, bo aż 697 tysięcy wniosków złożyli Polacy. Na kolejnych miejscach znaleźli się Rumuni, Włosi, Portugalczycy i Hiszpanie. 14 100 wniosków zostało uznanych za nieważne lub niespełniające wszystkich wymogów, a 900 zostało odrzuconych.

- Nadal jest bardzo dużo czasu na złożenie wniosku przed ostatecznym terminem. Zachęcam jednak wszystkich, aby zrobili to jak najwcześniej. Dla osób, które mają pytania lub potrzebują pomocy udostępniono telefonicznie i elektroniczne porady - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Kevin Foster.

Informacje na temat procedury uzyskania statusu osiedlonego znajdują się na stronie polskiego MSZ oraz w informatorze do systemu osiedleńczego dla obywateli UE z tłumaczeniem na język polski.

Więcej o: