Celibat zostanie częściowo zniesiony? Dziennikarze dotarli do poufnego papieskiego dokumentu

Dziennikarze "Corrispondenza Romana" dotarli do poufnego, papieskiego dokumentu, który został wysłany do części biskupów. W adhortacji odnoszącej się do Synodu Amazońskiego papież Franciszek miał częściowo zgodzić się na zniesienie celibatu.
Zobacz wideo

Jak podaje corrispondenzaromana.it dokument dotyczy głównie paragrafu 111 zatwierdzonego w dokumencie końcowym po Synodzie Amazońskim. Punkt ten odnosi się do wyświęcania żonatych mężczyzn w Amazonii. Podczas synodu za tą propozycją zagłosowało 128 duchownych, a 41 było przeciw. Treść tego punktu brzmi następująco:

Wiele kościelnych wspólnot z terytorium amazońskiego ma ogromne trudności w dostępie do Eucharystii. Niekiedy trwa to miesiące, a nawet kilka lat, kiedy ksiądz może dotrzeć do takiej wspólnoty (...). Doceniamy celibat jako dar Boży, w tym zakresie, że umożliwia misjonarzowi, wyświęconemu na kapłana, oddać się całkowicie posłudze na rzecz Świętego Ludu Boga. Biorąc pod uwagę, że różnorodność nie narusza wspólnoty i jedności Kościoła, zaproponowaliśmy ustalenie kryteriów i dyspozycji, by wyświęcać na księży nadających się i szanowanych mężczyzn ze społeczności, którzy przeszli przez diakonat stały i otrzymali adekwatną formację kapłańską, mając ustabilizowane i zgodne z prawem życie rodzinne (...).

Papież Franciszek ma opowiadać się za zniesieniem celibatu w niektórych regionach Amazonii

Adhortacja, do której dotarli włoscy dziennikarze, była wysłana do części biskupów, dokument jeszcze nie został oficjalnie opublikowany. Papież Franciszek ma w niej chwalić celibat, ale podkreślać, że "nie wynika on z samej natury kapłaństwa" dlatego też duchownymi mogliby zostawać mężczyźni, którzy założyli już rodziny.

Zniesienie celibatu ma być dozwolone w niektórych obszarach Amazonii oraz w regionach świata, gdzie występuje problem z stale malejącą liczbą księży. W Amazonii na przykład są parafie, do których duchowni docierają raz na kilka miesięcy. Na co dzień msze odprawiają tam parafianie, w tym kobiety. Wyświęcenie żonatych mężczyzn umożliwi im spowiadanie, odprawianie mszy czy namaszczenie chorych.

Więcej o: