Komisja Europejska wyrazia "gbokie zaniepokojenie" stanem praworzdnoci w Polsce

Komisja Europejska wyrazia "gbokie zaniepokojenie" stanem praworzdnoci w Polsce w zwizku z nowelizacj ustaw o sdach powszechnych i Sdzie Najwyszym. W opinii Komisji ustawa pogbia spr midzy sdziami. W czwartek wieczorem Sejm ostatecznie przyj projekt autorstwa PiS, odrzucajc uchwa Senatu.

Komisja Europejska wyraziła "głębokie zaniepokojenie" w związku z przyjętą przez polski Sejm nowelizacją ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym - poinformował poinformował na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Christian Wigand. W czwartek 23 stycznia posłowie większością głosów Prawa i Sprawiedliwości odrzucili uchwałę Senatu, który w ubiegłym tygodniu zdecydował o odrzuceniu tzw. ustawy kagańcowej. Za odrzuceniem senackiej uchwały było 234 posw, przeciwko odrzuceniu było 211, a 9 wstrzymało się od głosu. Ustawy wniesione do parlamentu przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwoci trafią teraz do prezydenta.

Komisja Europejska reaguje na przyjęcie "ustawy kagańcowej"

Rzecznik Komisji Europejskiej zapowiedział, że przeciw Polsce będą podejmowane kolejne kroki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podkreślił też, że "potrzebny jest uczciwy, konstruktywny dialog" i dodał, iż w przyszłym tygodniu do Polski przyjedzie wiceszefowa KE, Vera Jourova.

Przypomnijmy, że w piątek rano Unijny Trybunał Sprawiedliwości otrzymał wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu komisarze zdecydowali, że zwrócą się do Luksemburga o środki tymczasowe i zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi Komisji z października ubiegłego roku. Teraz wiceprezes TSUE wyda wstępną decyzję, czy przyjąć wniosek. Tej decyzji należy się spodziewać w ciągu kilku, kilkunastu dni.

Nowelizacja ustaw wprowadza między innymi odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów, którzy podważają konstytucyjne uprawnienia prezydenta w kwestii powoływania sędziów oraz za działalność publiczną, która może podważać niezawisłość i niezależność sędziowską.

>>> Sikorski komentuje list amerykańskich kongresmenów:

Zobacz wideo