Benedykt XVI stanowczo w obronie celibatu. "Służenie Panu wymaga całkowitej ofiary"

"Ponieważ służenie Panu również wymaga całkowitej ofiary człowieka, wydaje się, że nie można równocześnie wykonywać dwóch powołań" - pisze w najnowszej książce Benedykt XVI. Tym samym wbrew sugestiom papieża Franciszka o liberalizacji zasad panujących w Kościele, opowiada się za utrzymaniem twardego celibatu.

Emerytowany papież Benedykt XVI przerwał milczenie. W tym tygodniu ukaże się książka, której duchowny jest współautorem. Nosi ona tytuł "Z głębi naszych serc: kapłaństwo, celibat i kryzys Kościoła katolickiego". Benedykt XVI napisał ją wspólnie z gwinejskim kardynałem Robertem Sarahem, prefektem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Agencja Associated Press dotarła do fragmentów książki.

Jak zwraca uwagę AP, publikacja książki jest wyjątkowym wydarzeniem, bo sam emerytowany papież zapowiedział wcześniej, że nie będzie brał udziału w życiu publicznym. Autorzy pozycji we wstępie podkreślają, że pisali książkę "w duchu synowskiego posłuszeństwa wobec papieża Franciszka".

Benedykt XVI o celibacie

Papież Franciszek w swoich wypowiedziach podkreślał, jak istotny jest celibat kapłański w Kościele, jednocześnie wskazywał, że jest to tradycja, a nie doktryna, w związku z czym nie są wykluczone wyjątki. Do tej kwestii nawiązał w książce emerytowany papież Benedykt XVI.

>>> Papież Franciszek i całowanie pierścienia

Zobacz wideo

"Duszpasterstwo Jezusa Chrystusa sprawia, że wkraczamy w życie, które polega na zjednoczeniu się z nim i wyrzeczeniu wszystkiego, co należy tylko do nas" - pisze duchowny. Jak dodaje, "dla księży jest to podstawą konieczności celibatu, a także modlitwy liturgicznej, medytacji nad Słowem Bożym i wyrzeczenia się dóbr materialnych".

Benedykt XVI pisze, że małżeństwo wymaga od mężczyzny całkowitego poświęcenia się rodzinie.

Ponieważ służenie Panu również wymaga całkowitej ofiary człowieka, wydaje się, że nie można równocześnie wykonywać dwóch powołań. Zatem zdolność do porzucenia małżeństwa, aby całkowicie oddać się dyspozycji Pana, stała się kryterium posługi kapłańskiej

- podkreśla.

W zakończeniu książki napisanym przez papieża i kardynała czytamy, że, kościół jest "niepokojony ciągłym kwestionowaniem celibatu". Autorzy wzywają kapłanów do wytrwałości, a wiernych do wspierania księży.

"To pilne i konieczne dla wszystkich - biskupów, kapłanów i świeckich - aby przestali dać się zastraszyć niewłaściwym prośbom, przedstawieniom teatralnym, diabelskim kłamstwom i modnym błędom, które próbują stłumić celibat kapłański '' - piszą.

Więcej o: