Dziś orzeczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o sądach powszechnych

Dziś orzeczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o sądach powszechnych dotyczącej zasad przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć zaskarżyła w grudniu 2017 roku Komisja Europejska.
Zobacz wideo

Po skardze KE rząd PiS wprowadził zmiany, ale Bruksela skargi nie wycofała. W sprawie ustawy o sądach powszechnych dotyczącej zasad przechodzenia sędziów w stan spoczynku 20 czerwca negatywną opinię wydał rzecznik generalny Trybunału w Luksemburgu. Ocenił, że ustawa była niezgodna z unijnym prawem. Ta opinia nie jest dla sędziów wiążąca.

Komisja Europejska, kierując skargę do Trybunału, argumentowała, że zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć to dyskryminacja. Zakwestionowała też zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów. Uznała, że to zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa. I te argumenty podzielił rzecznik generalny Trybunału. W swojej opinii napisał, że przepisy naruszają zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Polska wprowadziła później zmiany do ustawy - wiek emerytalny został zrównany, a o przedłużeniu czynnej służby decyduje KRS, nie minister, ale Komisja Europejska skargi z Trybunału nie wycofała. Argumentowała, że nowelizacja nie rozwiewa wszystkich wątpliwości i dlatego chce poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie.

Podczas kwietniowej rozprawy w Luksemburgu pełnomocnik polskiego rządu wniósł o oddalenie skargi. Podkreślał, że sprawa jest wyłącznie historyczna i że jest to nieuprawniona ingerencja Komisji w system sądownictwa.

Więcej o: