Niemcy odrzuciły żądanie Aten. Grecja nie otrzyma 289 miliardów euro reparacji wojennych

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie odrzuciło wniosek władz Grecji dotyczące reparacji wojennych w wysokości 289 miliardów euro. Rząd w Atenach wnioskował o zapłatę za straty spowodowane podczas drugiej wojny światowej.
Zobacz wideo

Jak podaje portal ekathimerini.com wniosek ten został przedstawiony Ministrostwu Spraw Zagranicznych Niemiec przez ambasadora Grecji w Berlinie już w czerwcu tego roku. Dyplomata Teodoros Daskarolis zaprosił niemiecki rząd do "negocjacji w sprawie praktycznego zaspokojenia żądań, które są w kwestiach moralnych i materialnych szczególnie ważne dla narodu greckiego".

MSZ Niemiec odrzuca żądanie Grecji dotyczące reparacji wojennych. Ateny domagają się 289 miliardów euro odszkodowania

We wniosku tym strona Grecka domagała się odszkodowania w wysokości 289 miliardów euro za straty wyrządzone przez Niemców podczas wojny. W kwietniu tego roku parlament w Atenach ratyfikował raport międzypartyjnej komisji parlamentarnej, który utorował drogę do podjęcia dyplomatycznych kroków w sprawie reparacji za straty wojenne. Roszczenia dotyczą naprawienia szkód poniesionych przez Grecję i jej obywateli podczas I i II wojny światowej oraz odszkodowania dla ofiar okupacji niemieckiej i ich potomków. Grecki parlament wezwał też do zwrotu skarbów archeologicznych, które zostały zrabowane przez nazistów.

MSZ Niemiec oficjalnie odrzuciło notę dyplomatyczną greckiego ambasadora powołując się na "Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec" zwanym także "Traktatem dwa plus cztery" z 1990 roku. Według Berlina wszystkie roszczenia reparacyjne innych państw względem Niemiec zostały wtedy ostatecznie zamknięte. Traktat 2+4 podpisany był między RFN i NRD oraz Stanami Zjednoczonymi, ZSRR, Francją i Wielką Brytanią. Państwa, które obecnie domagają się reparacji wojennych od Niemiec - Grecja i Polska - nigdy nie brały udziału w negocjacjach traktatu.

Dodatkowo niemiecki rząd wskazał, że w 1960 roku władze RFN wypłaciły Grecji zadośćuczynienie w wysokości 115 milionów marek zachodnioniemieckich. W porozumieniu ma być zawarta klauzula zgodnie z którą w ten sposób mają zostać zaspokojone wszystkie roszczenia odszkodowawcze Grecji.

Więcej o: