Rzecznik generalny Trybunału UE: Sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości

"Sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości" - głosi opinia rzecznika generalnego unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jewgienij Tanczew dodał, że w konsekwencji ma również obawy dotyczące tego, czy powoływana przez KRS Izba Dyscyplinarna jest niezawisła.
Zobacz wideo

Opinia rzecznika generalnego unijnego Trybunału Sprawiedliwości Rzecznik generalny Jewgienij Tanczew jest odpowiedzią na pytania Sądu Najwyższego, który wyrażał wątpliwości co do niezależności Krajowej Rady Sądownictwa i wyłonionej przez nią Izby Dyscyplinarnej, której członków wyłania KRS.

Analiza prawna rzecznika generalnego to tylko sugestia dla Wielkiej Izby Trybunału. Może ona wziąć ją pod uwagę, ale nie musi. W większości przypadków sędziowie posiłkują się opiniami przygotowując werdykty. Orzeczenia w tej konkretnej sprawie należy się spodziewać za kilka, kilkanaście tygodni.

Sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości

Jak podaje tvn24.pl, Jewgienij Tanczew ocenił w wydanym w czwartek opinii, że "sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych". Podkreślił, że KRS jest organem, który musi stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, więc musi być "wolny od wpływów organów ustawodawczych i wykonawczych". 

Rzecznik TSUE zwrócił także uwagę na skrócenie kadencji członków KRS i zastąpienie ich nowymi osobami. "Niezależnie od wskazywanego celu, jakim jest ujednolicenie kadencji zasiadania w KRS, można uznać, że niezwłoczne zastąpienie dotychczasowych członków KRS powiązane z nowym systemem powoływania KRS w jeszcze większym stopniu osłabia niezależność KRS względem organów ustawodawczych i wykonawczych" - napisał Tanczew.

Izba nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej

W ocenie rzecznika generalnego unijnego Trybunału Sprawiedliwości także Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia unijnych wymogów niezawisłości sędziowskiej.

Oznacza to zatem, że istnieje również obawa o to, czy Izba Dyscyplinarna działa prawidłowo. "Istnieją uzasadnione podstawy do tego, by obiektywnie wątpić w niezależność Izby Dyscyplinarnej w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają w procesie wyboru 15 sędziów będących członkami KRS" - napisał rzecznik generalny unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W jego opinii czytamy, że Izba nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej, ponieważ organ ją powołujący, czyli Krajowa Rada Sądownicza, jest w całości uzależniony od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Takie argumenty podnosiła podczas dwóch rozpraw w Trybunale także Komisja Europejska, oraz adwokaci inicjatywy "Wolne Sądy", pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego, negatywnie zaopiniowanych przez Izbę Dyscyplinarną.

Argumentowali oni, że Krajowa Rada Sądownictwa jest wybierana przez większość sejmową, a nie przez środowiska sędziowskie, co nie gwarantuje niezależności. Z tymi zarzutami nie zgadzali się pełnomocnicy polskiego rządu, przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury Krajowej. Nazwali je kuriozalnymi i podkreślali, że KRS została wybrana zgodnie z prawem, że nie ma wątpliwości co do legalności, czy niezawisłości i to samo dotyczy Izby Dyscyplinarnej.

Więcej o: