Dziś opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Krajowej Rady Sądownictwa

Dziś poznamy opinię rzecznika generalnego unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącą pytań o legalność wyboru Krajowej Rady Sądownictwa i gwarancje niezależności. Wątpliwości ma Sąd Najwyższy, który wysłał do Luksemburga pytania prejudycjalne. Zdaniem większości prawników KRS jest upolityczniona przez co brak jej niezależności.
Zobacz wideo

Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa nazwali kuriozalnymi zarzuty dotyczące upolitycznienia oraz braku niezależności i kwestionowanie jej wyboru. - Tak naprawdę chodzi o wrażenie, nie o fakty, nie o zgodność z prawem jeżeli chodzi o KRS czy Izbę Dyscyplinarną. Tylko chodzi o wrażenie, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem niezależnym. No to w kategorii wrażeń nie możemy się poruszać, to nie jest kategoria prawna - powiedział Jarosław Dudzicz z KRS. 

Środowiska sędziowskie o KRS: Jest upolityczniona, pozbawiona niezależności   

Na upolitycznienie zarówno Krajowej Radzie Sądownictwa, jak i wyłonionej przez nią Izby Dyscyplinarnej zwracała natomiast uwagę Sylwia Gregorczyk-Abram, która reprezentowała w Luksemburgu sędziów negatywnie zaopiniowanych przez Izbę Dyscyplinarną. Argumentowała, że Krajowa Rada Sądownictwa jest wybierana przez większość sejmową, a nie przez środowiska sędziowskie, co nie gwarantuje niezależności. - Uważamy, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów sądu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej a Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia standardów europejskich dla tego typu organów - dodała. 

Sędziowie nie będą związani ogłoszoną dziś opinią rzecznika generalnego, ale w większości przypadków wykorzystują analizy rzeczników. Orzeczenia Wielkiej Izby w tej sprawie należy się spodziewać za kilka, kilkanaście tygodni.

Więcej o: