Mołdawia: prezydent Igor Dodan usunięty z funkcji przed Sąd Konstytucyjny

W niedzielę Sąd Konstytucyjny Mołdawii usunął Igora Dodona z funkcji prezydenta. Na to stanowisko powołany został dotychczasowy premier Pavel Filip, który rozwiązał parlament i ogłosił przedterminowe wybory.
Zobacz wideo

Kryzys polityczny w Mołdawii trwa od lutego. W parlamencie tego kraju ścierają się trzy frakcje polityczne: zwolennicy zachowania dobrych relacji z Rosją, większej integracji z Unią Europejską oraz partie opowiadające się za przyłączeniem się do Rumunii.

Mołdawia. Tymczasowy prezydent wyznaczył datę przedterminowych wyborów

Igor Dodon został wybrany na prezydenta Mołdawii w grudniu 2016 roku. Wielokrotnie odmawiał podpisania ustaw uchwalanych przez parlament, zwłaszcza tych projektu rządu Demokratycznej Partii Mołdawii. Sąd Konstytucyjny kilkukrotnie zawieszał Dodona w pełnieniu obowiązków, a teraz usunął go z  urzędu. 

Powodem takiej decyzji było powołanie, mimo sprzeciwu obecnie rządzącej Demokratycznej Partii Mołdawii i Sądu Konstytucyjnego, nowego koalicyjnego rządu socjalistów i proeuropejskich demokratów. Prezydent mianował na stanowisko nową premier Maię Sandu chociaż Trybunał, zwrócił się do głowy państwa z żądaniem rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów. Ignorowanie zaleceń Sądu Konstytucyjnego przez Igora Dodona doprowadziło do tego, że odwołano go ze stanowiska i powierzono tę funkcję dotychczasowemu premierowi Pavelowi Filipowi. Tymczasowy prezydent podpisał dekret o rozwiązaniu parlamentu oraz wyznaczył datę przedterminowych wyborów, które odbędą się w Mołdawii 6 września.

Na sytuację polityczną w Mołdawii zareagowała już szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini i komisarz do spraw Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn, którzy potwierdzili chęć współpracy z demokratycznie wybranym rządem Mołdawii. Przedstawiciele Unii zaapelowali o spokój i dialog między skonfliktowanymi partiami.

Więcej o: