Budowa Fort Trump w Polsce uzależniona od spłaty roszczeń żydowskich? Naciski części Kongresu

Amerykańscy kongresmeni chcą, by Polska rozwiązała kwestię roszczeń spadkobierców ofiar Holokaustu. W przeciwnym wypadku budowa Fortu Trump w naszym kraju może zostać odroczona - informują amerykańskie media.
Zobacz wideo

Jak podaje portal "The Washingron Free Beacon" jedna z koalicji kongresmenów rozważa wprowadzenie szeregu inicjatyw, które zmuszą administrację prezydenta Donalda Trumpa do wpłynięcia na Polskę w kwestii spłaty roszczeń żydowskich spadkobierców ofiar Holocaustu. Kongresmeni chcą, by kwestie te zostały rozstrzygnięte przed rozpoczęciem budowy bazy Fort Trump w Polsce. 

Fort Trump nie powstanie dopóki nie zostaną uregulowane roszczenia żydowskie? Kongresmeni chcą wyegzekwować ustawę 447

Władze Polski oraz Stanów Zjednoczonych od dawna prowadzą oficjalne rozmowy w sprawie budowy nowej, stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, która miałaby być pierwszą we wschodniej flance NATO bazą działająca w wypadku zagrożenia ze strony Rosji czy Iranu. W tym samym czasie niektórzy członkowie Kongresu zaczynają naciskać na administrację Donalda Trumpa oraz na sekretarza stanu Mike’a Pompeo w kwestii spłaty żydowskich roszczeń przez Polskę.

Jak podaje freebeacon.com Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie ma uregulowanych przepisów dotyczących zwrotu mienia ocalałym z Holokaustu oraz ich rodzinom. Dlatego też Kongresmeni widzą szansę na wyegzekwowanie roszczeń żydowskich wobec Polski właśnie poprzez negocjacje w sprawie Fortu Trump. Jeden z urzędników Departamentu Stanu przyznał: "Departament będzie zachęcał władze Polski, tak samo jak innych regionów, do przedyskutowania zwrotu mienia dla ofiar Holokaustu i ich spadkobierców, dotyczy to głównie zadośćuczynień, ale też edukacji i ochrony dziedzictwa żydowskiego".

We wtorek 24 kwietnia Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła ustawę JUST Act zwaną też ustawą 447, która daje amerykańskiemu Departamentowi Stanu możliwość wspierania organizacji rodzin ofiar Holokaustu w zakresie m.in. odzyskiwania majątków. 11 maja ustawa ta została podpisana prezydenta Donalda Trumpa. Zgodnie z nią w ciągu 18 miesięcy Departament musi przedstawić raport podsumowujący zwrot mienia żydowskiego przez poszczególne kraje. Ustawa 447 nawiązuje do Deklaracji Terezińskiej podpisanej przez 46 państw (w tym przez Polskę) i zakłada zwrot mienia dla rodzin poszkodowanych i samych ofiar Holokaustu.