Zmiany w modlitwie "Ojcze nasz". Papież Franciszek wyjaśnił, z czego one wynikają

Podczas audiencji na placu św. Piotra papież Franciszek tłumaczył, dlaczego konieczne są zmiany w tekście modlitwy "Ojcze Nasz". Poprosił także św. Józefa, patrona pracowników, o wstawiennictwo za tych, którzy stracili pracę lub nie mogą jej znaleźć.
Zobacz wideo

Podczas audiencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy papież Franciszek kontynuował cykl katechez poświęconych modlitwie "Ojcze nasz". Zastanawiał się przede wszystkim nad przedostatnim wezwaniem: „Nie wódź nas na pokuszenie” i tłumaczył, dlaczego takie tłumaczenie sensu oryginalnej greckiej modlitwy nie jest trafne.

Zmiany w tekście modlitwy "Ojcze nasz". Papież wytłumaczył, z czego wynika potrzeba korekty

Papież przypomniał dyskusję trwającą na temat modlitwy "Ojcze nasz". Zdaniem Ojca Świętego fraza "Nie wódź nas na pokuszenie" budzi wątpliwości, ponieważ sugeruje, że to Bóg stawia przed człowiekiem pokusy. Papież zauważył, że uchwycenie dokładnego znaczenia oryginalnej greckiej wersji modlitwy jest niezwykle trudne i że „wszystkie współczesne tłumaczenia są trochę kulawe”. Zaznaczył jednak, że z całą pewnością nie możemy zgodzić się z tym, że Bóg stara się stawiać pokusy na naszej drodze. Franciszek po raz kolejny zwrócił uwagę, że to nie Bóg zastawia na nas pułapki, a szatan. Podkreślił, że w trudnych chwilach Bóg czuwa przy nas i nas umacnia. 

- Ojciec nie zastawia pułapek na swoje dziecitłumaczyłpapież Franciszek. Dodał, że to obraz bożków pogańskich. 

Ojciec Święty zauważył także, że nie tylko zwykli ludzie, ale i sam Jezus był wodzony na pokuszenie. Cytował fragmenty Biblii mówiące o pobycie Jezusa na pustyni i w ogrodzie Getsemani, gdzie przezwyciężył pokusę porzucenia woli Ojca - pisze portal Vatican News. Papież Franciszek zaproponował także, aby sformułowanie „nie wódź nas na pokuszenie” zastępować słowami „nie opuszczaj nas w pokusie”.

* * *

Działajmy z Greenpeace na rzecz ochrony oceanów i ich mieszkańców. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>

embed
Więcej o: