Weź udział w dyskusji:
Grecja wystąpi do Niemiec z oficjalnym żądaniem reparacji wojennych z okresu II wojny światowej
Aby skomentować ten i inne artykuły zapraszamy na forum.gazeta.pl