Franciszek powołał "watykańskie CBA". Papież zwiększył uprawnienia Rewizora Generalnego

Papież Franciszek wprowadził nowy statut biura Rewizora Generalnego. W praktyce oznacza to powstanie Urzędu Antykorupcyjnego w Watykanie.
Zobacz wideo

Pierwszy statut biura Rewizora Generalnego został ogłoszony w 2015 roku, po tym, jak w Watykanie utworzono Radę Gospodarki, koordynującą sprawy gospodarcze i administracyjne Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Głównym zadaniem biura Rewizora Generalnego była kontrola rocznych budżetów poszczególnych departamentów Kurii Rzymskiej, instytucji związanych ze Stolicą Apostolską oraz administracji Gubernatora Watykanu. Wraz z nowelizacją tego statusu i zwiększeniem uprawnień Rewizora, o których zadecydował papież Franciszek, w Stolicy Apostolskiej powstanie Urząd Antykorupcyjny. 

Jeszcze w tym miesiącu w Watykanie powstanie Urząd Antykorupcyjny

Jak informuje "Vatican News", w nowym statucie użyto sformułowania "Urząd antykorupcyjny", zgodnie z definicją Konwencji z Méridy, która obowiązuje w Watykanie od 19 października 2016 r. Jest to konwencja przyjęta 31 października 2003 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, mówiąca o przeciwdziałaniu korupcji.

Nowy statut wejdzie w życie z dniem 16 lutego 2019 roku. Przyznaje on Rewizorowi Generalnemu prawo do nieograniczonego wglądu do "informacji i dokumentów natury ekonomicznej i administracyjnej". Jeżeli Rewizor zdecyduje się na audyt związany z podejrzeniem przestępstwa korupcji, jest zobowiązany poinformować o tym Radę Gospodarki oraz Urząd Wywiadu Finansowego i przekazać właściwemu organowi sądowemu Państwa Watykańskiego wszelkie informacje dotyczące przestępstwa stwierdzonego w toku jego pracy.

Więcej o: