Weź udział w dyskusji:
Irlandia rozszerza definicję przemocy domowej. Będzie karać za przemoc psychiczną i emocjonalną
Aby skomentować ten i inne artykuły zapraszamy na forum.gazeta.pl