Czechy. Susza odsłoniła w Łabie "kamienie głodu". Głazy zwiastują zbliżające się nieszczęście

Głazy zwane "kamieniami głodu" wyłoniły się z koryta rzeki Łaby w północnej części miasta Decin w pobliżu granicy z Niemcami. Ich widok przed wiekami budził lęk wśród mieszkańców, zwiastował klęskę głodu.

Ze względu na tegoroczną suszę, która dotknęła wiele państw w Europie poziom wód w rzekach opadł do rekordowo niskich stanów. Tak stało się m.in. w Czechach, gdzie na brzegu Łaby po latach ponownie pojawiły się głazy zwane "kamieniami głodu".

PETR DAVID JOSEK/AP

Niski poziom wody w rzece, która swój bieg zaczyna w Czechach, następnie przecina Niemcy i wpada do Morza Północnego, odsłonił kamienie, których widok przed wiekami ostrzegał ludzi przed nadchodzącymi ciężkimi czasami - suszą i klęską głodu.

PETR DAVID JOSEK/AP

Kilkanaście "kamieni głodu", wybranych do rejestrowania niskiego poziomu wody, można teraz oglądać w północnej części miasta Decin w pobliżu granicy z Niemcami.

PETR DAVID JOSEK/AP

Najstarszy widoczny znak wodny pochodzi z 1616 roku. Kamień ten uważany jest za najstarszy zabytek hydrologiczny w Europie Środkowej. Na głazie widniej napis wyryty w języku niemieckim, który głosi: "Kiedy mnie widzisz, płacz".

Więcej o: