Europejska Sieć Rad Sądownictwa chce zawiesić polską KRS. "Nie spełnia wymogu niezależności"

Krajowa Rada Sądownictwa może wkrótce zostać zawieszona w prawach członka europejskiej sieci, która zrzesza takie instytucje. W opinii jej kierownictwa KRS "nie spełnia wymogu niezależności od władzy".

Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości zajmują się zmianami w polskim sądownictwie, które wprowadził PiS. Teraz dołączy do nich kolejna europejska instytucja. Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ), która zrzesza niezależne rady sądownictwa państw członkowskich UE. Już wcześniej wypowiadała się z zaniepokojeniem o zmianach w polskim wymiarze sprawiedliwości, ale teraz zamierza podjąć konkretne działania.  

W komunikacie ENCJ informuje, że jej zarząd poinformował polską KRS o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 17 września b.r. w Bukareszcie. Przedmiotem zgromadzenia będzie "podjęcie decyzji w sprawie pozycji KRS w ENCJ".

Zarząd Sieci zaproponował krajom członkowskim organizacji zawieszenie KRS w prawach członka. Uzasadnienie? "KRS nie spełnia już wymogu ENCJ, jakim jest bycie niezależnym od władzy wykonawczej i ustawodawczej w celu zapewnienia niezależność polskiego sądownictwa". Sieć przypomina, że w deklaracji z Lizbony z pierwszego czerwca zapowiadało rozważenie członkostwa KRS w organizacji. W ramach tego procesu delegacja złożyła wizytę w Warszawie i otrzymała od KRS odpowiedź na pytania. 

Biorąc pod uwagę odpowiedzi KRS i po przestudiowaniu wszystkich innych istotnych materiałów (w tym stanowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich), Zarząd uważa, że KRS przestał spełniać wymogi dotyczące członkostwa w ENCJ

- czytamy w komunikacie. Szczegółowe stanowisko zarządu zostało opublikowane na stronie Sieci. Zostało ono przyjęte przez sędziów jednogłośnie. 

13 zastrzeżeń do zmian w KRS

Zarząd ENCJ jako główny problem ze zmianami w KRS podaje zmianę w prawie, w myśl której członków KRS wybierają nie sędziowie, a Sejm. ENCJ ocenia to jako odejście od swoich standardów, choć "nie musi to automatycznie oznaczać, że KRS przestała być niezależna". 

"Jednak w tym przypadku zarząd znalazł tyle dodatkowych okoliczności, że doszedł do
wniosku, iż KRS nie jest już niezależna od władzy" - czytamy w dokumencie. ENCJ  wymienia po tym 13 punktów z zastrzeżeniami wokół zmian w KRS. Co w nich znajdujemy?

  • Reforma KRS jest częścią pakietu, który ma "wzmocnić pozycję władzy wykonawczej".
  • Podane powody reform "nie są przekonujące dla zarządu" i "nie jest jasne, jak reformy mają przyczynić się do oficjalnych celów rządu w kwestii wydajności sądów czy walki z korupcją".
  • Skrócenie kadencji członków KRS oraz utajnienie list osób, które popierały kandydatów do Rady.
  • Jak wynika z informacja Stowarzyszenia sędziów, większość członków KRS jest powiązana w ten czy inny sposób z PiS lub rządem.
  • Wypowiedzi niektórych członków KRS o tym, że sędziowie krytykujący zmiany powinni być dyscyplinowani.

Komisja Sprawiedliwości nie zajmie się ustawą o KRS. Posłowie dowiedzieli się o tym z mediów

Więcej o: