Komisja Europejska podejmuje kolejny krok wobec Polski. Rząd ma czas do 14 września

Komisja Europejska poinformowała, że przeszła do kolejnego etapu postępowania przeciwko naruszeniu praworządności przez Polskę. Rząd ma miesiąc na zastosowanie się do zaleceń. W przeciwnym razie sprawa może tracić do Trybunału Sprawiedliwości.

Komisja Europejska podejmuje kolejny krok w działaniu w sprawie polskiego Sądu Najwyższego - podano w informacji prasowej. Chodzi o przejście w stan spoczynku sędziów powyżej 65 roku życia, co w efekcie skraca konstytucyjną, 6-letnią kadencję I prezes SN. 

Komisja informuje, że przeprowadziła "dogłębna analizę" odpowiedzi Polski na wcześniejsze formalne zastrzeżenia KE. "Odpowiedź polskich władz nie zmniejsza wątpliwości prawnych Komisji" - czytamy w komunikacie.  

"Komisja Europejska podtrzymuje stanowisko, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, ponieważ podważa zasadę niezawisłości sędziowskiej, w tym nieusuwalność sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z artykułem 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej"

- informuje Komisja.

KE informuje, że w związku z tym "przeszła do kolejnego etapu postępowania w sprawie naruszeń zobowiązań państwa członkowskiego". Teraz polskie władze mają miesiąc na podjęcie "niezbędnych środków w celu zastosowania się do tej uzasadnionej opinii". "Uzasadniona opinia" to pismo, które KE właśnie wysłała polskim władzom.  

Jeśli rząd w warszawie nie podejmie "odpowiednich środków", KE może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej o: