Weź udział w dyskusji:
Rozpaczliwa walka orangutana z buldożerem. Próbował zatrzymać maszynę, która niszczyła jego dom
Aby skomentować ten i inne artykuły zapraszamy na forum.gazeta.pl