Weź udział w dyskusji:
Nasi budowlańcy mogliby się od nich uczyć. W 9 godzin zrobili to, co innym zajęłoby tygodnie
Aby skomentować ten i inne artykuły zapraszamy na forum.gazeta.pl