Kampania na rzecz Likwidacji Broni Nuklearnej z Pokojową Nagrodą Nobla. Padają słowa o Korei

Broń atomowa "jest stałym zagrożeniem dla ludzkości i życia na ziemi". Międzynarodowa Kampania na rzecz Likwidacji Broni Nuklearnej otrzymała pokojową nagrodę Nobla.

Komitet Noblowski rozpatrzył kandydatury 318 osób i instytucji, w tym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku Międzynarodowa Kampania na rzecz Likwidacji Broni Nuklearnej (ICAN) otrzymała pokojową nagrodę Nobla. Kampania to koalicja organizacji pozarządowych z ok. 100 państw świata. Jej celem jest zakazanie posiadania broni nuklearnej na mocy prawa międzynarodowego.

W uzasadniano tej decyzji przedstawicielka Komitetu Noblowskiego wspomniała m.in. o programie nuklearnym w Korei Północnej.

- Żyjemy w świecie, w którym ryzyko wykorzystania broni atomowej jest większe, niż było od długiego czasu. Niektóre kraje unowocześniają swoje arsenały nuklearne. Istnieje realne zagrożenie że więcej państw spróbuje zdobyć broń atomową, co widać na przykładzie Korei Północnej - oświadczył Komitet Noblowski. Podkreślono, że broń atomowa "jest stałym zagrożeniem dla ludzkości i życia na ziemi".

Komitet zwrócił uwagę, że w analogiczny sposób społeczność międzynarodowa zgodziła się wprowadzić ograniczenia dotyczące min, zakaz używania amunicji kasetowej oraz broni chemicznej i biologicznej. - Tymczasem broń nuklearna, która jest dużo groźniejsza, nie została w ten sposób ograniczona - powiedziała przedstawicielka Komitetu.

Komitet podkreślił, że nie wystarczy skupić się na krajach pracujących nad Bronia atomową, jak Korea Płn. - Kolejny krok na drodze do świata wolnego od broni atomowej musi być podjęty z udziałem państw, które posiadają arsenał nuklearny - ocenił Komitet. 

Komitet Noblowski przypomniał, że symbol pacyfizmu (tzw. "pacyfka") powstał pod koniec lat 50. w ramach brytyjskiej kampanii na rzecz rozbrojenia nuklearnego. Wpisane są w niego litery N i D (od Nuclear Disarment) w alfabecie semaforowym.

Pokreślono też, że decyzja o takim a nie innym laureacie nagrody jest ugruntowana w testamencie Alfreda Nobla. Jednym z trzech kryteriów jest właśnie rozbrojenie i kontrola broni.

To ich rozważano jako kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla>>>

Więcej o: