Weź udział w dyskusji:
Spalono ich domy, zginęły setki. Trwa eksodus 120 tysięcy członków mniejszości religijnej
Aby skomentować ten i inne artykuły zapraszamy na forum.gazeta.pl