NASA odkryła wokół nas ponad 200 nowych planet. Na 10 z nich może istnieć życie

Naukowcy z NASA zaobserwowali w kosmosie ponad dwieście nowych planet pozasłonecznych. Dziesięć z nich pod wieloma względami może przypominać Ziemię.

Te wspomniane 10 nowo odkrytych planet to tak zwani kandydaci. Teraz ich istnienie trzeba będzie potwierdzić. Obecnie znanych jest ponad cztery tysiące takich kandydatów - połowa z nich istnieje na pewno.

Spośród tych zaobserwowanych ostatnio, dziesięć planet jest w tak zwanej strefie "zamieszkiwalnej". Oznacza to, że panujące na nich warunki sprzyjają istnieniu ciekłej wody. A ta jest z kolei niezbędnym warunkiem do powstania i rozwinięcia się życia.

Jednocześnie planety te są najprawdopodobniej skaliste - to kolejne podobieństwo do Ziemi. Susan Thompson z NASA powiedziała, że to ostatnie dane z teleskopu Keplera, który wysłano w kosmos właśnie w celu poszukiwania planet.

To jakby koniec pewnej epoki, ale - moim zdaniem - to także początek następnej

- dodała. Według Thompson, teraz trzeba będzie zanalizować wszystkie dane i oszacować, ile w naszej galaktyce może być planet podobnych do naszej.

Zobacz najnowsze zdjęcia Jowisza. Takich zbliżeń jeszcze nie było >>>

Więcej o: