Badania przyspieszają Śląskie!

Wierzymy, że właściciele firm są kołem napędowym naszego regionu. Unia Europejska dostarcza Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości narzędzi, aby wspierać tych najbardziej aktywnych w działaniach rozwojowych. Dlatego zachęcamy przedsiębiorców do sprawdzenia najnowszych naborów skierowanych do ich sektora. Niebawem rusza konkurs dla firm zainteresowanych prowadzeniem prac badawczych.

"To absolutnie wyjątkowy nabór z kilku względów - mówi Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego. - Po pierwsze, mogą skorzystać z niego wyłącznie podmioty zainteresowane rozwijaniem inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Mowa tu o medycynie, energetyce oraz technologiach informacyjno-komunikacyjnych, czyli strategicznych kierunkach, w których rozwija się nasze województwo. Po drugie, wymogiem naboru jest, aby rezultaty badań prowadzonych w ramach projektów dostarczały po skomercjalizowaniu innowacyjnych produktów, procesów i technologii. Rozwiązania stricte marketingowe czy organizacyjne kierujemy do innych konkursów. Po trzecie, wielkość dostępnego dla przedsiębiorców wsparcia pozwoli im rozwinąć skrzydła. To ponad 46 mln euro".

xxxx xxx

To Twoja szansa!

Nabór z Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach przeznaczony jest dla firm zainteresowanych prowadzeniem prac B+R (badawczo-rozwojowych) w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. W poprzednich naborach wnioskodawcy decydowali się najczęściej na wsparcie konkretnych prac B+R. Tym razem chcemy zachęcić przedsiębiorców również do korzystania ze wsparcia na utworzenie lub rozbudowanie laboratorium badawczego i rozpoczynania działalności badawczej.

Kto może starać się o dofinansowanie?

- mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

- duże przedsiębiorstwa

Na co fundusze?

- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej

- wsparcie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Przykłady realizacji

W dotychczasowych naborach złożono 167 wniosków o dofinansowanie. Najwięcej projektów zrealizowano w Subregionie Centralnym (Katowice), a najmniej w Zachodnim (Jastrzębie-Zdrój, Rybnik). Najwięcej projektów dotyczyło technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Odnosiły się one głównie do działalności związanej z oprogramowaniem. Wśród inicjatyw z dziedziny medycyny dominowała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, w tym dentystycznych. Z kolei wśród projektów dotyczących energetyki najwięcej dotyczyło przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.

Poznaj konkrety

Wnioski o dotacje w ramach obecnego naboru można składać od 19 października do 29 listopada br. Poprosiliśmy pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o dwie rady nt. jego przygotowywania:

- Najpierw wnikliwie przeanalizuj, a następnie wiernie stosuj się do zapisów instrukcji wypełniania wniosków. To pozwoli Ci z sukcesem przejść etap oceny formalnej wniosku.

- Pamiętaj, aby nie czekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia. Elektroniczna forma aplikowania i obowiązek potwierdzenia jej podpisem elektronicznym sprawiają, że dobrze jest zarezerwować sobie na to odpowiednią ilość czasu.

Pula środków wynosi 195 971 299,56 zł. Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji bezzwrotnej i może maksymalnie pokryć 80% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 200 tys. zł. Konkurs organizuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Zainteresowany? Zainteresowana? Zacznij tutaj: www.slaskieprzyspieszamy.pl

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

xx x