ENERGIA DO DZIAŁANIA

Popularność odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE) stale rośnie. Powodem tego są liczne korzyści, które wiążą się z ich wykorzystywaniem - nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne oraz zdrowotne. Tanie i niewyczerpywalne źródła energii są świetną alternatywą dla paliw kopalnianych, których cena stale wzrasta, a spalanie powoduje emisję dwutlenku węgla, siarki i azotu.

Liczne zalety sprawiają, że odnawialne źródła energii z roku na rok wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród Polaków. Samorządy i przedsiębiorcy częściej decydują się na inwestycje w budowę lub przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji "zielonej energii". Świadczą o tym również liczby. "W poprzednich dwóch latach do Urzędu Marszałkowskiego trafiało w ramach tego naboru średnio 200 wniosków. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie." - mówi Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa.

xx x

CZYM SĄ OZE?

Odnawialne źródła energii to energia wody, wnętrza ziemi (geotermalna), wiatru, słońca oraz biomasy (np. drewna opadowego, odchodów zwierząt lub roślin energetycznych). W wyniku ich przetwarzania powstaje energia cieplna lub elektryczna. Do najpopularniejszych sposobów pozyskiwania energii z OZE należą kolektory słoneczne, wiatraki, elektrownie wodne i spalanie biomasy.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej), - podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, - szkoły wyższe, - organizacje pozarządowe, - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, - towarzystwa budownictwa społecznego. NA CO FUNDUSZE?

Wsparcie otrzymają projekty na budowę lub przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr. PRZYKŁAD PROJEKTU

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (torakochirurgia zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym narządów klatki piersiowej) zdobyło w ramach naboru dofinansowanie na program "Inwestycja w odnawialne źródła energii - optymalizacja gospodarki energią elektryczną w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej".

Inicjatywa polega na wykonaniu 2 układów paneli fotowoltaicznych na dachach budynków należących do CPiT oraz na przebudowie układu zasilania i układu pomiarowego wewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Projekt umożliwi produkcję energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne szpitala, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej pozyskiwanej z ogólnej sieci elektroenergetycznej. W konsekwencji nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Centrum posiada już jedno zastosowanie OZE na swoim terenie - 2 baterie po 12 kolektorów słonecznych każda o łącznej pow. ok. 56 m2, które produkują ciepło do podgrzania wody. Czy zobaczyłeś już, jak wykorzystanie środków z tego naboru może przysłużyć się Twojemu otoczeniu? TO MUSISZ WIEDZIEĆ

- Wnioski o dotacje można składać od 25 września 2017 r. do 26 marca 2018 r. - Pula środków naboru wynosi 75 892 498 zł. - Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji bezzwrotnej, wynoszącej maks. 85 % wydatków kwalifikowalnych lub maks. 95% dla projektów rewitalizacyjnych lub realizowanych w formule grantowej, z możliwością wypłaty zaliczek.

Konkurs organizuje Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zainteresowany/Zainteresowana ? Zacznij tutaj: www.slaskieprzyspieszamy.pl

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

www.facebook.com/razemzmieniamyslaskie/ - polub nas na Facebooku! Już wkrótce ruszy tam konkurs z cennymi nagrodami!

xx x

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.