SZYBKO, SZYBCIEJ, FUNDUSZE! Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Bez zbędnych wstępów: blisko 3,47 mld euro - taką pulą środków dysponuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To więcej niż roczny budżet Czarnogóry! Być może część z tej kwoty zostanie przeznaczona na Twój projekt.

Środki Programu w przeliczeniu na złotówki wyglądają jeszcze bardziej imponująco - to blisko 15 mld zł. Ale wiedz, że mimo tak ogromnych pieniędzy, przyznawanie dotacji idzie bardzo sprawnie - dotychczas wydaliśmy 32% z dostępnych zasobów na 1410 umów o łącznej kwocie dofinansowania prawie 5 mld zł! Czyli - obrazowo - więcej niż roczny budżet San Marino. Wpływ Funduszy Europejskich na nasze otoczenie potwierdzają nie tylko statystyki, ale co najważniejsze - to po prostu widać. W każdym dużym mieście, jak i małej gminie naszego regionu można zobaczyć ich ślady: lepsze drogi, nowe pociągi, odpowiednio wyposażone szkoły i więcej miejsc pracy - wylicza Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego. Wciąż prawie 70% środków jest w puli. Taka szansa szybko się nie powtórzy. Co musisz wiedzieć przed złożeniem własnego projektu? RPO, czyli co?

Regionalny Program Operacyjny (RPO) to po prostu środki z Funduszy Europejskich na rozwój województw - zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawę jakości życia ich mieszkańców. Każde województwo ma nieco inną sytuację gospodarczą. Niejednokrotnie inne są też potrzeby katowiczanina i warszawianki. To jeden z powodów, dla których środki RPO są zarządzane na poziomie regionu. W Śląskiem za zarządzanie nimi odpowiadają 3 instytucje: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Wsparcie dla projektów składanych w ramach naborów udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, wynoszącej nawet do 95% wydatków kwalifikowalnych. Oznacza to, że wkład własny w realizację Twojego pomysłu wynosi w takim przypadku tylko 5% wartości całego projektu. Resztę finansuje Unia Europejska!

Na co są dotacje?

- Prowadzenie badań i wprowadzanie innowacji ? oś I. Nowoczesna gospodarka - Usprawnianie cyfrowych usług publicznych ? oś II. Cyfrowe Śląskie - Rozwijanie przedsiębiorstw ? oś III. Konkurencyjność MŚP - Unowocześnianie źródeł energii ? oś IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna - Poprawa stanu środowiska ? oś V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - Podnoszenie jakości dróg i transportu publicznego ? oś VI. Transport - Szkolenia i staże zawodowe oraz zakładanie firm ? oś VII. Regionalny rynek pracy - Szkolenia dla pracowników ? oś VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy - Pomoc osobom wykluczonym ? oś IX. Włączenie społeczne - Ulepszenie usług społecznych i zdrowotnych ? oś X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna - Podniesienie poziomu kształcenia ? oś XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - Poprawa warunków kształcenia ? oś XII. Infrastruktura edukacyjna

Kto może otrzymać dotację?

Podmiot, który otrzymuje dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, to tzw. beneficjent. Informacja o tym, kto może nim zostać, jest każdorazowo podawana w ogłoszeniu konkretnego konkursu. Mogą to być m.in.:

- firma - fundacja - stowarzyszenie - instytucja publiczna - spółdzielnia mieszkaniowa

Czy osoba prywatna może otrzymać wsparcie?

Owszem, w pośredni sposób. Osoby prywatne mogą uczestniczyć w projektach finansowanych z unijnych środków, np. biorąc udział w szkoleniach lub bezpłatnych stażach. Wiele osób pozyskuje również dofinansowanie na założenie własnej firmy.

Fundusze Europejskie przekładają się w ostatecznym rozrachunku na lepszą jakość życia wszystkich mieszkańców regionu. To dzięki nim możemy jeździć po nowych drogach, korzystać ze zmodernizowanych oczyszczalni i cieszyć się wolnymi miejscami w przedszkolu dla naszych dzieci. Zainteresowany/zainteresowana?

Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), na którą składają się Główny Punkt Informacyjny w Katowicach oraz Lokalne Punkty Informacyjne w: Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku. Możesz w nich liczyć na rzetelną i bezpłatną pomoc - zarówno przy składaniu wniosku, jak i jego późniejszej realizacji.

Natomiast po dokładne informacje o ogłaszanych naborach i prawidłowej realizacji projektu najlepiej udać się na szkolenie lub spotkanie informacyjne z ekspertami. Gotowy/Gotowa? Zacznij od strony: www.slaskieprzyspieszamy.pl

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

Polub nas na Facebooku! - Polub nas na Facebooku! Już wkrótce ruszy tam konkurs z cennymi nagrodami!

xx x

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.