Śląskie - energię mamy z natury

Korzyści z zastosowania odnawialnych źródeł energii (w skrócie OZE) jest mnóstwo. Po pierwsze - wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych. Po drugie - zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw tradycyjnych, a także mniejsza ilość odpadów. Roczna produkcja energii elektrycznej przez odnawialne źródło o mocy 160 kW zapobiega wprowadzeniu do atmosfery 250 ton dwutlenku węgla, 17,5 tony pyłu i żużlu, 2 ton dwutlenku siarki oraz 1,5 tony dwutlenku azotu. I po trzecie -najważniejsze - służy poprawie naszego zdrowia.

"Mnogość korzyści coraz częściej przekonuje samorządy i przedsiębiorców do budowy lub przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Świadczą o tym również liczby. W poprzednich dwóch latach do Urzędu Marszałkowskiego trafiało w ramach tego naboru średnio 200 wniosków. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie" - mówi Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Czym są OZE?

Energia ze źródeł odnawialnych to energia cieplna lub elektryczna uzyskiwana z przetworzenia energii wiatru, wody, energii słonecznej (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne), ciepła z wnętrza ziemi (geotermalna) oraz spalania biomasy, do której zalicza się np. drewno odpadowe, odchody zwierząt, osady ściekowe, słomę i rośliny energetyczne.

Kto może starać się o dofinansowanie?

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- podmioty, w których większość? udziałów lub akcji posiadają? jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),

- podmioty wykonujące działalność? lecznicza?, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość? prawna? lub zdolność? prawna?,

- szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co fundusze?

Szansę na dofinansowanie mają projekty na budowę lub przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr.

Przewidywane jest wsparcie montażu każdej instalacji lub infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych, a także budowa lub modernizacja infrastruktury służącej włączeniu źródła wykorzystującego OZE do sieci dystrybucyjnej. Możliwa jest także budowa nowej infrastruktury oświetleniowej opartej o OZE bez podłączenia jej do sieci elektroenergetycznej, a także wsparcie projektów w formule "słonecznej gminy". Inwestycje związane ze spalaniem biomasy musza? być? zgodne z zapisami wojewódzkiego programu ochrony powietrza.

Do dzieła!

Wnioski o dotacje dla Poddziałania 4.1.3. "Odnawialne źródła energii - konkurs" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 można składać od 25 września 2017 r. do 26 marca 2018 r. O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek?

1. Bardzo dokładnie przeczytaj regulamin naboru. Sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki. 2. Upewnij się, czy kwalifikujesz się jako podmiot do dofinansowania - patrz akapit "Kto może starać się o dofinansowanie?". 3. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku i listą niezbędnych dokumentów.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości warto skorzystać z bogatej oferty wsparcia. Przykładowo, potencjał swojego pomysłu na projekt możesz skonsultować w sieci Punktów Informacyjnych, a informacji o ogłaszanych naborach i prawidłowej realizacji projektu zaczerpnąć "z pierwszej ręki" na szkoleniach i spotkaniach z ekspertami.

Pula środków naboru wynosi 75 892 498 zł. Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji bezzwrotnej, wynoszącej maks. 85% wydatków kwalifikowalnych albo maks. 95% dla projektów rewitalizacyjnych lub realizowanych w formule grantowej, z możliwością wypłaty zaliczek.

Konkurs organizuje Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zainteresowany/Zainteresowana? Zacznij tutaj: www.slaskieprzyspieszamy.pl

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

Polub nas na Facebooku! - Już wkrótce ruszy tam konkurs z cennymi nagrodami!

xx x

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.