SPECJALIŚCI NA START!

Zaufany mechanik, rzetelny stolarz czy pomysłowy cukiernik - wszyscy bardzo cenimy dobrych fachowców. Coraz częściej, niestety, odczuwa się brak profesjonalistów na rynku. Mogą temu zaradzić Fundusze Europejskie. W jaki sposób?

Zdjęcie nr 1Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 1

Kluczem do przygotowania wykwalifikowanych specjalistów jest sprawny system edukacji. Właśnie trwa nabór wniosków na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Umożliwia to już na wczesnych etapach nauki zdobycie bezcennej praktyki. A to tylko jedna z form stymulowania szkół do rozwoju. Przyjrzyjmy się bliżej temu naborowi. Kto może starać się o dofinansowanie? Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych, bez osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. Obowiązkowo wnioskodawcą lub partnerem w projekcie musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę kształcenia zawodowego. Na co fundusze? Dotujemy projekty, które podnoszą umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów oraz zwiększają ich szansę na zatrudnienie.

Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa przyznaje: "To niezwykle ważne dla rozwoju całego regionu, żeby uczniowie szkół zdobywali praktyczną wiedzę, która zwiększy ich szansę na dobre zatrudnienie. Nasz program otwiera perspektywy wielu młodym osobom".

Jako uzupełnienie wsparcia kierowanego do uczniów, środki można przeznaczyć również na doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów, rozwój współpracy szkół lub placówek zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe. Szansę na wsparcie ma także tworzenie w szkole i placówkach zawodowych takich warunków kształcenia zawodu, które będą odzwierciedlały naturalne warunki pracy.

Innym się udało, Tobie też się uda! Jeżeli masz jeszcze wątpliwości, czy warto skorzystać ze wsparcia - koniecznie zapoznaj się z miejscami, w których środki unijne zostały wykorzystane w najlepszy z możliwych sposobów. Jednym z nich jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie. To tam od 1 września 2016 roku do końca sierpnia 2019 roku realizowany jest projekt "Stawiamy na kompetencje zawodowe". W sumie aż 192 osoby zostaną objęte szkoleniami i doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, 150 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawców, 6 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w programie, a 2 szkoły i placówki kształcenia zawodowego będą doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia.

Czy te liczby nie mówią same za siebie?

Do dzieła!

  • l Wnioski o dotacje dla Poddziałania 11.2.3. "Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 można składać do 31 października br.
  • l W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości można skorzystać z bogatej oferty wsparcia. Przykładowo, potencjał swojego pomysłu na projekt można skonsultować w sieci Punktów Informacyjnych, a informacji o ogłaszanych naborach i prawidłowej realizacji projektu zaczerpnąć "z pierwszej ręki" na szkoleniach i spotkaniach z ekspertami.
  • l Pula środków do rozdysponowania to ponad 23 mln zł. Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji bezzwrotnej wynoszącej maksymalnie 95% wydatków kwalifikowalnych, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Konkurs organizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zainteresowany? Zainteresowana? Zacznij tutaj! www.slaskieprzyspieszamy.pl

Zdjęcie nr 2Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 2

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach. www.facebook.com/razemzmieniamyslaskie/ - polub nas na Facebooku! Już wkrótce ruszy tam konkurs z cennymi nagrodami!

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zdjęcie nr 3Zdjęcie nr 3 Zdjęcie nr 3