Nieliczne incydenty nie zakłócają atmosfery Dni Młodzieży

27.7.Toronto (PAP) - Świątecznej atmosfery Światowych Dni Młodzieży w Toronto praktycznie nie zakłócają nieliczne incydenty wywoływane przez środowiska eksponujące takie sprawy, jak eksponowane ostatnio przypadki skandali wśród duchownych.

Nieliczne incydenty nie zakłócają atmosfery Dni Młodzieży

27.7.Toronto (PAP) - Świątecznej atmosfery Światowych Dni Młodzieży w Toronto praktycznie nie zakłócają nieliczne incydenty wywoływane przez środowiska eksponujące takie sprawy, jak

eksponowane ostatnio przypadki skandali wśród duchownych.

Tylko około tuzina osób wzięło udział w demonstracji zorganizowanej przez grupy zrzeszające ofiary seksualnego molestowania przez księży, która odbyła się w kościele Św. Trójcy w Toronto w piątek w czasie procesji Drogi Krzyżowej.

Demonstracji, zapowiadanej jako "alternatywna" Droga Krzyżowa pzedstawiająca cierpienia ofiar molestowania, asystowały media i przyglądała się garstka widzów. W tym samym czasie setki tysięcy

pielgrzymów i katolików z Toronto towarzyszyły procesji w kolejnych 14 stacjach męczeństwa Chrystusa.

Dziennikarze rozmawiający z grupą młodych pielgrzymów zaproszonych w piątek na obiad z papieżem pytali, czy rozmawiali z Ojcem Świętym o skandalach w kościele. Jedna z zaproszonych

dziewcząt, Amerykanka Robin Cammarata, odpowiedziała: "Nie miałam zamiaru pytać papieża o skandale. Nie chciałam być politykiem, chciałam tylko poznać tego zadziwiającego człowieka". (PAP)