Rumunia. Komuniści żądają ekshumacji Ceau escu

Rumunia

Rumunia. Komuniści żądają ekshumacji Ceau escu

Rumunia

Przeprowadzenia ekshumacji ciała byłego dyktatora Nicolae Ceau escu domaga się lider komunistycznej Rumuńskiej Partii Robotniczej Ion C. Nicolae. Według niego Ceau escu poddawany był przed egzekucją torturom.

jwo