?Grzechy główne" Francji

Największe grzechy Francji popełnione podczas kończącego się właśnie półrocznego przewodnictwa w Unii:

<% String dzkod=""; %> <% dzkod="0"; %> Szwedzkie przewodnictwo w Unii może być dla Polski trudne