Sprawa abp Paetza - dziekan Węcławski zostaje

Ks. Tomasz Węcławski pozostanie do końca kadencji dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - zadecydowała wczoraj Rada Wydziału.

Sprawa abp Paetza - dziekan Węcławski zostaje

Ks. Tomasz Węcławski pozostanie do końca kadencji dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - zadecydowała wczoraj Rada Wydziału.

O swojej dymisji z funkcji dziekana przed końcem kadencji ks. prof. Węcławski poinformował Radę Wydziału w poniedziałek. Jednak wczoraj w tajnym głosowaniu zdecydowaną większością głosów Rada wniosek odrzuciła. Tym samym ks. Węcławski pozostanie dziekanem do 31 sierpnia. Potem zastąpi go nowy dziekan, który zostanie wybrany w najbliższy poniedziałek.

- To swoiste wotum zaufania dla dziekana, a jednocześnie sprzeciw wobec krytyki ks. Węcławskiego prowadzonej przez obecnego rektora Uniwersytetu prof. Stefana Jurgę - powiedział nam jeden z członków Rady Wydziału Teologicznego. Sami zainteresowani nie chcieli komentować wyników głosowania.

Przypomnijmy, że ks. prof. Węcławski należał do osób najwytrwalej zabiegających o odwołanie poznańskiego metropolity abp. Juliusza Paetza oskarżonego o molestowanie kleryków i księży. Po zarzutach postawionych przez "Rzeczpospolitą" i "Gazetę Wyborczą" abp. Paetzowi metropolitę wzięło w obronę 26 rektorów poznańskich szkół wyższych, artystów i biznesmenów. Kilka dni później w liście skierowanym do prof. Jurgi, ks. prof. Węcławski zarzucił rektorowi Uniwersytetu, że ten bierze w obronę ks. arcybiskupa, a nie kleryków, choć o ich krzywdzie wiedział.