Oświadczenie arcybiskupa Kondrusiewicza

Oświadczenie arcybiskupa Kondrusiewicza

Jako przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Rosji wyrażam zdecydowany protest w związku z naruszeniem konstytucyjnego prawa katolików rosyjskich do wolności wyznania - napisał arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu.

Kondrusiewicz przypomina list prawosławnego arcybiskupa Pskowa i Wielkich Łuków Jewsiewija do Władimira Putina zawierający wezwanie: "Niech pan nie obraża naszego narodu obecnością katolików".

"Ku naszemu zdziwieniu wezwanie to do tej pory nie spotkało się z żadną reakcją organów władzy, a przede wszystkim prokuratury. Liczne demonstracje w tym i pod świątyniami katolickimi z obrażającymi katolików hasłami też są przemilczane. Kolejna taka akcja planowana na 28 kwietnia będzie już nosić charakter ogólnorosyjski" - zwraca uwagę metropolita i przypomina sprawę księdza Stefano Caprio, obywatela Włoch, któremu pogranicznicy rosyjscy podstępnie i bez wyjaśnienia przyczyn odebrali wizę wjazdową do Rosji, gdzie przepracował 12 lat.

"Z uczuciem poważnego zatroskania zwracam się do organów władzy państwowej Federacji Rosyjskiej, do rosyjskiej i międzynarodowej opinii publicznej, a szczególnie do organizacji obrońców praw człowieka z wezwaniem, by zrobiły, co w ich mocy na rzecz obrony wolności religijnej" - wzywa katolicki arcybiskup w Moskwie.