Słowacja: ugoda majątkowa Kościołów

W obecności premiera Mikulasza Dzurindy przedstawiciele Kościołów greckokatolickiego i prawosławnego zawarli w Bratysławie tzw. Wielką Ugodę. Dokument dotyczy majątku przekazanego przez państwo Kościołowi prawosławnemu po 1950 roku.

Słowacja: ugoda majątkowa Kościołów

W obecności premiera Mikulasza Dzurindy przedstawiciele Kościołów greckokatolickiego i prawosławnego zawarli w Bratysławie tzw. Wielką Ugodę. Dokument dotyczy majątku przekazanego przez państwo Kościołowi prawosławnemu po 1950 roku.

Władze komunistyczne zlikwidowały wówczas Kościół grekokatolicki, a całe jego mienie, w tym ponad 400 cerkwi, stało się własnością Kościoła prawosławnego. Część tego majątku później mu państwo odebrało, głównie szkoły, gospodarstwa rolne i lasy. W okresie Praskiej Wiosny 13 czerwca 1968 przywrócono prawne istnienie Kościoła greckokatolickiego, wówczas udało mu się odzyskać 205 parafii. Kolejna część majątku powróciła w ręce grekokatolików już po 1990 roku. Ugoda zawarta wczoraj po dziesięciu latach sporów zakłada, że oba Kościoły akceptują obecny stan posiadania, zrzekają się wszelkich roszczeń majątkowych wobec siebie i wycofają z sądu wszystkie pozwy. Uregulowano też stosunki między obydwoma Kościołami a państwem.

Na Słowacji żyje około 200 tys. grekokatolików. Skupieni są głównie we wschodniej części Słowacji wzdłuż granic z Polską i Ukrainą. Nie ma pewnych informacji co do liczby prawosławnych. Oficjalne dane z 1991 roku mówią o 35 tys. wyznawców, choć może ich być nawet trzykrotnie więcej. Należą oni do Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ziem Czeskich i Słowacji, którego zwierzchnikiem jest metropolita preszowski abp Mikołaj.

kai, jwo