Sąd najwyższy: Pinocheta aresztowano nielegalnie

Sąd najwyższy zadecydował, że nałożenie aresztu domowego na byłego dyktatora gen. Augusto Pinocheta było niezgodne z prawem, bo sędzia nie przesłuchał go wcześniej

Sąd najwyższy: Pinocheta aresztowano nielegalnie

Sąd najwyższy zadecydował, że nałożenie aresztu domowego na byłego dyktatora gen. Augusto Pinocheta było niezgodne z prawem, bo sędzia nie przesłuchał go wcześniej

Na początku grudnia sędzia Juan Guzman oskarżył Pinocheta o zorganizowanie helikopterowej ekspedycji karnej wysokich oficerów wojska, tuż po puczu we wrześniu 1973 r., która bez sądu wykonała co najmniej 72 egzekucje ludzi podejrzewanych o lewicowość. Sędzia zarządził też areszt domowy. Obrońcy Pinocheta zaskarżyli tę decyzję i w ubiegłym tygodniu sądu apelacyjny uznał, że sędzia Guzman nie miał prawa oskarżyć Pinocheta bez przesłuchania go. Od tego orzeczenia odwołali się do sądu najwyższego rzecznicy oskarżenia. Sąd potwierdził poprzedni wyrok i orzekł, że sędzia Guzman ma teraz przesłuchać 84-letniego Pinocheta w ciągu 20 dni, niezależnie od wyniku badań lekarskich, którym ma być poddany.

reuters, ajc