Afera hazardowa - kalendarium

W tzw. aferze hazardowej splata się ze sobą kilka wątków: prace nad ustawą, rozmowy biznesmenów i polityków, działalność CBA, postawienie zarzutów szefowi CBA, publikacje w mediach materiałów operacyjnych. Prezentujemy chronologię najważniejszych zdarzeń związanych z aferą.

AFERA HAZARDOWA. Historia pewnej ustawy | Raport specjalny | Dymisja Drzewieckiego | Stenogramy rozmów | Kalendarium

28 kwietnia 2008. Ministerstwo Finansów przedstawia projekt nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Projekt zawiera propozycję dopłat na rzecz budowy Narodowego Centrum Sportu, które - oprócz Totalizatora Sportowego - miałyby płacić także inne podmioty z branży hazardowej.

17 lipca 2008. Projekt ustawy rozpatrywany jest na posiedzeniu rządu. Jak napisała "Rzeczpospolita", wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld proponuje rezygnację z dopłat.

10 marca 2009. Jak wynika z opublikowanych przez "Rzeczpospolitą" stenogramów, w tym dniu Zbigniew Chlebowski rozmawia z Ryszardem Sobiesiakiem (polityk PO mówi m.in. "biegam z tym sam... blokuję tę sprawę dopłat od roku").

23 marca 2009. CBA rozpoczyna operację "Black Jack", której zadaniem jest zbadanie nielegalnego lobbingu na rzecz korzystnej dla branży hazardowej ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

24 marca 2009. Wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów , w którym zmieniono definicję automatów na niekorzyść branży. Właściciele automatów chcą rozporządzenie obalić w Trybunale Konstytucyjnym.

31 marca 2009. Ministerstwo Finansów prezentuje kolejny projekt ustaw, także zawierający zapis o dopłatach dla sportu, który następnie przekazany jest do międzyresortowych uzgodnień.

30 czerwca 2009. Minister sporu Mirosław Drzewiecki wysyła pismo do Jacka Kapicy. Prosi w nim o wykreślenia dopłat z projektu ustawy, bowiem w związku ze zmianą planów inwestycji przed Euro 2012, pieniądze z dopłat nie będą już potrzebne.

12 sierpnia 2009. Szef CBA Mariusz Kamiński wysyła materiał analityczny (z klauzulą tajne) do premiera Donalda Tuska zawierający informacje o nielegalnych działaniach lobbingowych, związanych z ustawą hazardową. Prosi premiera o zachowanie szczególnej ostrożności.

14 sierpnia 2009. Szef CBA i premier spotykają się. Są dwie wersje wydarzeń .

Wersja CBA : Kamiński powiedział premierowi, że "Zbigniew Chlebowski i Mirosław Drzewiecki biorą udział w nielegalnych działaniach, których celem jest zmiana rządowego projektu ustawy hazardowej i zablokowania wejścia w życie przepisów umożliwiających pobieranie dodatkowych opłat od hazardu".

Wersja rządowa : Tusk zapytał Kamińskiego, czy opisane w materiale sytuacje wskazują, że któraś z osób popełniła przestępstwo. Kamiński miał odpowiedzieć, ze "na razie nie ma podstaw do stwierdzenia popełnienia przestępstwa przez którąś z opisanych osób, ale niewątpliwie mamy do czynienia z działaniami nagannymi z punktu widzenia polityczno-etycznego".

19 sierpnia 2009. Premier rozmawia z Mirosławem Drzewieckim. Prosi go o szczegółowe wyjaśnienia na piśmie w zaangażowanie ministerstwa sportu (i jego samego) w ustawę hazardową.

26 sierpnia 2009. Premier spotyka się ze Zbigniewem Chlebowski i prosi go o złożenie wyjaśnień w sprawie ustawy.

9 września 2009. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie decyduje się postawić zarzuty szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu.

11 września 2009. Szef CBA wysyła pismo do Kancelarii Premiera sugerując przeciek.

W tym samym dniu premier wysyła pismo do CBA o dokonanie prawnokarnej oceny przekazanych przez Biuro materiałów dotyczących prac nad ustawą oraz przygotowanie dodatkowych analiz.

14 września 2009. Kancelaria Premiera dowiaduje się o postawieniu zarzutów Kamińskiemu.

15 września 2009. Szef CBA otrzymuje od Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie pisemne wezwanie do stawienia się celem postawienia zarzutów.

16 września 2009. Mariusz Kamiński informuje premiera (wersja rządowa: odpowiada twierdząco na pytanie Tuska) o postawieniu mu prokuratorskich zarzutów. Szef CBA sugeruje, że ma to związek z przedstawionymi premierowi materiałami.

17 września 2009. Premier prosi ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumę o wyjaśnienie zgłaszanych przez szefa CBA wątpliwości.

18 września 2009. Mariusz Kamiński wysyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Andrzeja Czumy, kopię zawiadomienia przesyła do Premiera oraz rozsyła materiał informacyjny na ten temat do Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu.

1 października 2009. "Rzeczpospolita" publikuje stenogramy rozmów, z których wynika, że szef klubu PO Zbigniew Chlebowski i minister sportu Mirosław Drzewiecki, mogli lobbować w interesie firm hazardowych.

Zbigniew Chlebowski rezygnuje z funkcji szefa klubu PO i przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

5 października 2009. Mirosław Drzewiecki składa dymisję, a premier ją przyjmuję.

6 października 2009. Rzeszowska prokuratura stawia Kamińskiemu zarzuty przekroczenia uprawnień. Grozi mu do 8 lat więzienia.