"Wojna polsko-bolszewicka była agresją Polski na Białoruś"

Białoruska gazeta państwowa "Sawieckaja Biełarus" udowadnia, że przygotowywana przez polski Sejm rezolucja dotycząca radzieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku to "wykorzystywanie historii na użytek polityki". Dziennik przypomina wydarzenia historyczne sprzed II wojny światowej nazywając wojnę polsko - bolszewicką "agresją Polski na Białoruską Republikę Socjalistyczną".

"Sawieckaja Biełrus", powołując się na niezależnych historyków twierdzi, że w latach 1919 - 1921 nasz kraj prowadził agresywną wojnę, której celem było rozszerzenie terytorium Polski o etniczne ziemie białoruskie.

Gazeta powołuje się między innymi na broszurę z 1920 roku Antona Łuckiewicza, białoruskiego publicysty i polityka, współzałożyciela Białoruskiej Republiki Ludowej, który twierdził, że przed II wojną światową na białoruskich ziemiach panował "polski terror".

Broszura nosi tytuł "Polska okupacja na Białorusi". Według "Sawieckiej Białorusi", Warszawa dążyła do spolonizowania białoruskich ziem.

Gazeta krytycznie odniosła się również do działalności Armii Krajowej na kresach wschodnich. "Nie chcemy aby naszą historię malowano w : czarnych, czerwonych ani biało-czerwonych kolorach. Historia jest jedna i powinny pisać ją narody a nie politycy" - konkluduje "Sawieckaja Biełarus".