Rosja: "Nowaja Gazeta" o 17 września: Czwarty rozbiór Polski

Rosyjska niezależna ?Nowaja Gazeta" niemal całe trzy pierwsze strony poświęciła przypadającej jutro 70 rocznicy agresji radzieckiej na Polskę. Gazeta w artykule zatytułowanym ?Czwarty rozbiór Polski" pisze, że w 1939 roku w wyniku działań Wermachtu i Armii Czerwonej Związek Radziecki i Niemcy zostali sąsiadami rozszerzając swoje granice.

Znana historyk Natalia Lebiediewa pisze, że Związek Radziecki wprowadzając o świcie 17 września 1939 roku swoje wojska na terytorium Polski bez wypowiedzenia wojny, naruszył wszystkie radziecko-polskie porozumienia i szereg aktów międzynarodowych zakazujących agresji.

- Ogromna machina wojenna Armii Czerwonej napadła na prawie bezbronnych ludzi, na oddziały znużone walkami z Niemcami i do tego - na rozkaz głównodowodzącego - praktycznie nie okazujące oporu - czytamy w artykule. Rosyjska historyk podkreśla, że Związek Radziecki w ścisłej współpracy z Niemcami prowadził wojnę z Polską.

Profesor Lebiediewa zwraca uwagę, że Związek Radziecki na zajętych polskich ziemiach prowadził politykę terroru i masowych deportacji. Na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi od września 1939 roku do 1 grudnia 1940 roku było represjonowanych około 700 tysięcy ludzi - podkreśla Natalia Lebiediewa, która jest członkiem polsko-rosyjskiej komisji do spraw trudnych.