Więzienie za nielegalne ściąganie z sieci? Nowa ustawa we Francji

Zawieszenie dostępu do internetu, grzywna, a nawet więzienie - taki los może wkrótce spotkać internetowych piratów we Francji. Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt zmodyfikowanej ustawy o ochronie praw autorskich w internecie.

Za projektem tak zwanej ustawy HADOPI głosowało 285 deputowanych, a przeciwko niej oddano 225 głosów. Przeciwnikami ostrych sankcji przeciwko osobom pobierającym nielegalnie dobra kulturalne w internecie byli przede wszystkim deputowani Partii Socjalistycznej i Partii Komunistycznej.

Najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne punkty ustawy przewidują, że internauci przyłapani na nielegalnym pobieraniu muzyki lub filmów otrzymają najpierw mail z ostrzeżeniem. W przypadku kontynuacji nielegalnego procederu zostanie im wysłany list polecony. Gdy i ta forma pouczenia nie poskutkuje, do akcji wkroczy sąd, który może nakazać zawieszenie piratowi dostępu do internetu i ściągnąć od niego odszkodowanie za pobrane dobra kulturalne. Jeśli proceder ma charakter masowy, sąd może wymierzyć nawet karę grzywny i więzienia. Ustawa zostanie ostatecznie przyjęta po głosowaniu w Senacie.