Treść uchwały upamiętniającej 17 września 1939 r.

"Organizacja systemu, długotrwałość i skala zjawiska nadały tym zbrodniom - w tym zbrodni katyńskiej - znamiona ludobójstwa" - kluby poselskie w końcu porozumiały się ws. tekstu upamiętniającego 17 września 1939 r.

Uchwała upamiętniająca agresję Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. :

17 września 1939 roku wojska ZSRR bez wypowiedzenia wojny dokonały agresji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, naruszając jej suwerenność i łamiąc zasady prawa międzynarodowego. Podstawę do inwazji Armii Czerwonej dał pakt Ribbentrop-Mołotow zawarty 23 sierpnia 1939 r. między ZSRR i hitlerowskimi Niemcami. W ten sposób dokonano czwartego rozbioru Polski.

Golgota Wschodu

Rzeczpospolita padła ofiarą dwóch totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu. Wkroczenie Armii Czerwonej otworzyło kolejny, tragiczny rozdział w historii Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Długa jest lista zbrodni i nieszczęść, które dotknęły wtedy wschodnie tereny II RP i obywateli polskich, którzy się tam znaleźli. Składa się na nią zbrodnia wojenna rozstrzelania przez NKWD ponad 20 tys. bezbronnych jeńców, polskich oficerów, wysiedlenie i zesłanie setek tysięcy obywateli Rzeczpospolitej. Osadzenie ich w nieludzkich warunkach w obozach i więzieniach oraz przymuszanie do niewolniczej pracy. Te sowieckie zbrodnie rozpoczęły szereg aktów przemocy, które składają się na tragedię Golgoty Wschodu.

Tragedia całej Europy Środkowej

Polski los podzieliło wiele innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Suwerenność straciły: Litwa, Łotwa i Estonia. Zagrożona została integralność terytorialna i suwerenność Finlandii i Rumunii. Archipelag Gułag pochłonął setki tysięcy istnień ludzkich wszystkich narodów tego regionu, w tym wielu obywateli ZSRR.

"Znamiona ludobójstwa"

Organizacja systemu, długotrwałość i skala zjawiska nadała tym zbrodniom - w tym zbrodni katyńskiej - znamiona ludobójstwa. Sejm RP stoi na stanowisku, że pojednanie polsko-rosyjskie wymaga poszanowania historycznej prawdy. Nie wolno jej przemilczeć ani nią manipulować.

Sejm RP potępia wszelkie próby fałszowania historii i apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli w Federacji Rosyjskiej, o wspólne, solidarne działanie na rzecz ujawnienia i potępienia zbrodni czasów stalinowskich.