ZCh Police czasowo ograniczają moce wytwórcze

Zakłady Chemiczne Police czasowo ograniczają moce wytwórcze: nawozów wieloskładnikowych o ok. 31%, amoniaku o ok. 50%, kwasu fosforowego o 23% i kwasu siarkowego o 31%, poinformowała spółka w środę i podała też, że wartość użytkowa Segmentu Nawozowego wzrośnie o 56 mln zł.

"Pozostający do dyspozycji potencjał produkcyjny pozwoli na zaspokojenie szacowanego popytu oraz sprzedaży z dodatnimi marżami pokrycia" - czytamy w komunikacie.

Według firmy, decyzja została podjęta po szczegółowej analizie trendów rynkowych w przeszłości, aktualnej sytuacji rynkowej oraz faktycznego wykorzystania instalacji produkcyjnych w I półroczu 2009 roku.

Spółka podała, że harmonizacja mocy produkcyjnych jest elementem realizowanego obecnie programu jej restrukturyzacji, a selektywnie odciążone linie technologiczne utrzymywane będą w stanie gotowości do podjęcia produkcji. "Decyzja o przywróceniu dotychczasowego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych podjęta zostanie w sytuacji poprawy koniunktury oraz zagwarantowania odpowiednich marż pokrycia" - głosi komunikat.

Ograniczenie mocy produkcyjnych spowoduje spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 81 osób.

We wtorek Police podały, że kolejnym efektem oszczędnościowym będzie ograniczenie kosztów remontów, eksploatacji technicznej i zużycia energii. "Efekt ekonomiczny w postaci oszczędności kosztów stałych został oszacowany na poziomie minimum 7,5 mln zł rocznie w warunkach budżetowych 2009 roku" - podkreśla firma, która dodaje że pozytywne efekty długoterminowe zostaną ujęte w oparciu o metodykę testu na utratę wartości aktywów (MSR 36) na dzień bilansowy. "Wstępne analizy w tym zakresie pozwalają na przyjęcie wzrostu wartości użytkowej Segmentu Nawozowego o 56 mln zł" - czytamy dalej.

Wcześniej spółka podawała, że w 2009 roku największy efekt finansowy w programie restrukturyzacji - 124,5 mln zł - przyniesie redukcja kosztów stałych, a po ok. 80 mln zł aktywizacja sprzedaży i restrukturyzacja zatrudnienia. Natomiast tylko 14,6 mln zł przyniesie spółce zbycie aktywów.

Zakłady Chemiczne Police miały 228,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2009 roku wobec 252,81 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 208,69 mln zł wobec 288,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 873,38 mln zł wobec 1486,25 mln zł rok wcześniej.